Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SP.SAN.ZA.253.20.2023 Dostawa wyposażenia elektronicznego, komputerowego oraz dodatkowego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Deadlines:
Published : 27-10-2023 14:40:00
Placing offers : 07-11-2023 10:00:00
Offers opening : 07-11-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 4 do-SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 34.26 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 4a - Wzór Oświadczenia Podmiotu Udostępniającego Zasoby.docx docx 28.05 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ Wzór wykazu dostaw.doc doc 60 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1 - Zestawienie cenowe dla częsci 1.docx docx 37.9 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.3 - Zestawienie cenowe dla częsci 3.docx docx 35.07 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.4 - Zestawienie cenowe dla częsci 4.docx docx 33.96 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6C do SWZ - wyniki testów wydajności procesorów (część 3).pdf pdf 19769.59 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 209.59 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 454.13 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 do SWZ - OPZ - część 1 Telewizja hotelowa.pdf pdf 202.4 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ Wzór formularza ofertowego.docx docx 42.42 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 do SWZ - OPZ - część 2 system obsługi.pdf pdf 195.56 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 do SWZ - OPZ - cześć 3 sprzet komputerowy.pdf pdf 254.53 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 do SWZ - OPZ - część 4 Wyposażenie dodatkowe.pdf pdf 231.88 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.1 - Projekt Umowy cz 1.docx docx 56.04 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.2 - Projekt Umowy cz 2.docx docx 88 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.3 - Projekt Umowy cz 3.docx docx 56.36 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.4 - projekt umowy cz 4.docx docx 53.12 2023-10-27 14:40:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania z dnia 30.10..pdf pdf 206.14 2023-10-30 10:19:49 Public message
Odpowiedz na pytanie z dnia 31.10.2023.pdf pdf 135.89 2023-10-31 09:44:07 Public message
informacja otwarcie ofert.pdf pdf 190.23 2023-11-07 12:56:58 Public message
Informacja o unieważneiniu postępowania.pdf pdf 148.43 2023-11-09 14:13:01 Public message
informacja o wyniku postepowania w zakresie części 4.pdf pdf 184.36 2023-11-10 08:36:09 Public message
informacja o wyniku postepowania w zakresie części 3.pdf pdf 184.42 2023-11-10 08:56:22 Public message
informacja o wyniku postepowania w zakresie części 2.pdf pdf 176.54 2023-11-10 10:46:52 Public message

Announcements

2023-11-10 10:46 Marta Lizut Zamawiający publikuje informację o wyniku postępowania i wyborze oferty w części 2 postępowania

informacja o wyniku [...].pdf

2023-11-10 08:56 Marta Lizut Zamawiający publikuje informację o wyniku postępowania i wyborze oferty w zakresie części 3 postępowania.

informacja o wyniku [...].pdf

2023-11-10 08:36 Marta Lizut Zamawiający publikuje informacje o wyniku postepowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 4 zamówienia.

informacja o wyniku [...].pdf

2023-11-09 14:13 Marta Lizut Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania w części 1

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-11-07 12:56 Marta Lizut Zamawiający publikuje informację o złożonych ofertach

informacja otwarcie [...].pdf

2023-11-07 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwoty:

1) część 1 – „Dostawa telewizorów hotelowych oraz uruchomienie systemu telewizji hotelowej” - 167.990,94 zł brutto
2) część 2 – „Dostawa systemu teleinformatycznego do obsługi uzdrowisk” - 131.580,48 zł brutto
3) część 3 – „Dostawa sprzętu komputerowego” - 313.896,00 zł brutto
4) część 4 – „Dostawa wyposażenia dodatkowego” - 161.981,60 zł brutto
2023-10-31 09:44 Marta Lizut Zamawiający publikuje treść pytania wraz z odpowiedzią z dnia 31.10.2023 r.

Odpowiedz na pytanie [...].pdf

2023-10-30 10:19 Marta Lizut Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 610