Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 338/2023/TP/DZP Dostawy sukcesywne szkła laboratoryjnego oraz plastikowych materiałów laboratoryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Deadlines:
Published : 03-10-2023 14:23:00
Placing offers : 26-10-2023 10:00:00
Offers opening : 26-10-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.91 2023-10-03 14:23:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 233.23 2023-10-03 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy.doc doc 1744.5 2023-10-03 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 87.5 2023-10-03 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.doc doc 67 2023-10-03 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 198.83 2023-10-03 14:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.64 2023-10-10 14:27:01 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 187.29 2023-10-10 14:27:01 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 142.55 2023-10-10 14:27:01 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 145.42 2023-10-17 14:06:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 33.84 2023-10-17 14:06:17 Public message
Pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 184.5 2023-10-20 13:24:48 Public message
Załącznik - SZKŁO LABORATORYJNE- rodzaje szkła.pdf pdf 502.65 2023-10-20 13:24:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 182.98 2023-10-27 07:40:36 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 210.4 2023-11-08 14:07:45 Public message

Announcements

2023-11-08 14:07 Wioleta Pszenna Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Z poważaniem,
Wioleta Pszenna

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-10-27 07:40 Wioleta Pszenna Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Wioleta Pszenna

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-26 10:00 Buyer message Szanowni Państwo,
kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 593 598,00 zł brutto.
2023-10-20 13:24 Wioleta Pszenna Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik - SZKŁO LA [...].pdf

2023-10-17 14:06 Wioleta Pszenna Zmiana terminu

Zmiana terminu skład [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-10-10 14:27 Wioleta Pszenna Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi, zawiadomienie o modyfikacji SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Z poważaniem,
Wioleta Pszenna

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Modyfikacja SWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 480