Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 324/2023/TP/DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie." w ramach projektu pn. Inkubator Innowacyjności 4.0.

Deadlines:
Published : 21-09-2023 14:31:00
Placing offers : 29-09-2023 10:00:00
Offers opening : 29-09-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.81 2023-09-21 14:31:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 328.85 2023-09-21 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy.docx docx 143.72 2023-09-21 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 179 2023-09-21 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia .doc doc 163 2023-09-21 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 235.14 2023-09-21 14:31:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 219.91 2023-09-29 13:18:35 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. 3.pdf pdf 189.07 2023-11-13 08:37:38 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 215.37 2023-11-13 08:37:38 Public message

Announcements

2023-11-13 08:37 Wioleta Pszenna Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyborze oferty oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 3.
Z poważaniem,
Wioleta Pszenna

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-09-29 13:18 Wioleta Pszenna Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Wioleta Pszenna

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-29 10:00 Buyer message Szanowni Państwo,
kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 13 677,51 zł brutto, w tym : część 1 - 6 888,00 zł brutto, część 2 - 4 575,51 zł brutto, część 3 - 2 214,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 337