Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 62/IX/2023/WP BO- Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa - Bez koła nie jadę

Deadlines:
Published : 15-09-2023 13:44:00
Placing offers : 02-10-2023 09:55:00
Offers opening : 02-10-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:

BO- Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa - Bez koła nie jadę

można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem: zamieszczonym na stronie internetowej zamawiajacego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
62 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.34 2023-09-15 13:44:00 Proceeding
SWZ pon. progu 5.382.000.doc doc 223.5 2023-09-15 13:44:00 Proceeding
Zal 1-9..doc doc 356 2023-09-15 13:44:00 Proceeding
Zał nr 5 Umowa.zip zip 99.66 2023-09-15 13:44:00 Proceeding
Zał nr 10 STWIORB.pdf pdf 4249.69 2023-09-15 13:44:00 Proceeding
Zał nr 11 Przedmiar robót..doc doc 163.5 2023-09-15 13:44:00 Proceeding
Zał nr 12 Projket techniczny.zip zip 7225.55 2023-09-15 13:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 13.docx docx 21.77 2023-09-15 13:44:00 Proceeding
62.2023 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 364 2023-10-02 07:55:05 Public message
62.2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 475.67 2023-10-02 10:47:26 Public message
62. Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 263.29 2023-10-30 12:13:46 Public message

Announcements

2023-10-30 12:13 Jacek Mizdalski Informacja o unieważnieniu postępowania

62. Zawiadomienie o [...].pdf

2023-10-02 10:47 Jacek Mizdalski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

62.2023 Informacja z [...].pdf

2023-10-02 07:55 Jacek Mizdalski INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

62.2023 Informacja o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 356