Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-32/2023 Dostawa wyrobów medycznych do aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej, diatermii oraz zabiegów operacyjnych

Deadlines:
Published : 14-09-2023 12:35:00
Placing offers : 04-10-2023 09:00:00
Offers opening : 04-10-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 354.52 2023-09-14 12:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 531.45 2023-09-14 12:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 67 2023-09-14 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 21.25 2023-09-14 12:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 45 2023-09-14 12:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 31.5 2023-09-14 12:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 361.17 2023-09-14 12:35:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-32-2023_(1).pdf pdf 586.2 2023-09-19 13:40:10 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-32-2023_(2).pdf pdf 795.44 2023-09-26 12:35:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.57 2023-09-26 12:35:29 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-32-2023_(3).pdf pdf 847.95 2023-09-27 13:25:25 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-32-2023_(4).pdf pdf 617.55 2023-09-29 11:26:36 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 39.08 2023-09-29 11:26:36 Public message
Załączniki do informacji z otwarcia ofert.zip zip 3669.52 2023-10-04 11:17:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_32_2023.pdf pdf 432.25 2023-10-04 11:17:38 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP_32_2023.pdf pdf 968.2 2023-10-09 13:10:50 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-32-2023.pdf pdf 384.84 2023-10-04 09:00:00 Public message

Announcements

2023-10-09 13:10 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty DZP - 32/2023

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-10-04 11:17 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert DZP 32/2023

Załączniki do inform [...].zip

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-04 09:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-09-29 11:26 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie - II

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-09-27 13:25 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-09-26 12:35 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia oraz zmiana SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-09-19 13:40 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 844