Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KM.271.19.2023 Remont lewego pasa jezdni drogi gminnej nr 236040G wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi na odcinku od km 2+127 do km 2+256 – ul. Człuchowska w Chojnicach

Deadlines:
Published : 12-09-2023 13:31:00
Placing offers : 28-09-2023 12:00:00
Offers opening : 28-09-2023 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - ul. Człuchowska.doc doc 280.5 2023-09-12 13:31:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 69 2023-09-12 13:31:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.doc doc 28.5 2023-09-12 13:31:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 - Zobowiazanie podm. udost. zasoby.doc doc 68.5 2023-09-12 13:31:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 31.5 2023-09-12 13:31:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.doc doc 40.5 2023-09-12 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.docx docx 17.91 2023-09-12 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wzór umowy Człuchowska.doc doc 237 2023-09-12 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Dokumentcja projektowa.zip zip 5839.12 2023-09-12 13:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.56 2023-09-12 13:31:00 Proceeding
Informacja o złożonych ofertach.docx docx 15.85 2023-09-28 13:36:39 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 17.55 2023-10-05 14:17:40 Public message

Announcements

2023-10-05 14:17 Julia Tobolska Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].docx

2023-09-28 13:36 Julia Tobolska Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożony [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 407