Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 58/IX/2023/WP Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem w Katowicach

Deadlines:
Published : 07-09-2023 13:39:00
Placing offers : 24-11-2023 09:55:00
Offers opening : 24-11-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem w Katowicach można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem: zamieszczonym na stronie internetowej zamawiajacego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
58 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.08 2023-09-07 13:39:00 Proceeding
SWZ pon. progu 5.382.000.doc doc 223.5 2023-09-07 13:39:00 Proceeding
Zal 1-9..doc doc 356.5 2023-09-07 13:39:00 Proceeding
Zał nr 5 Umowa.zip zip 99.07 2023-09-07 13:39:00 Proceeding
Zał nr 10 STWIORB.pdf pdf 5097.08 2023-09-07 13:39:00 Proceeding
Zał nr 11 Przedmiar robót..doc doc 338 2023-09-07 13:39:00 Proceeding
Zał nr 12 Projket techniczny.zip zip 2631.14 2023-09-07 13:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 13.docx docx 21.72 2023-09-07 13:39:00 Proceeding
58.2023 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 365.78 2023-09-22 08:23:38 Public message
58 Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 37.24 2023-09-22 09:18:34 Public message
58.2023 zamiana SWZ.pdf pdf 419.53 2023-09-22 09:36:08 Public message
58. zmiana SWZ.pdf pdf 420.42 2023-10-20 09:15:49 Public message
58 Zmiana ogłoszenia II.pdf pdf 38.84 2023-10-20 09:16:14 Public message
58 Zmiana ogłoszenia III.pdf pdf 47.51 2023-11-09 13:10:59 Public message
58. Zmiana SWZ.pdf pdf 451.72 2023-11-09 13:13:54 Public message
Zał nr 10 STWIORB.pdf pdf 5097.08 2023-11-09 13:13:54 Public message
Zał nr 12 A Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót.zip zip 6521.46 2023-11-09 13:13:54 Public message
Zał nr 12 Projket techniczny.zip zip 48006.99 2023-11-09 13:13:54 Public message
Zał Nr 11 A przedmiar robót.doc doc 500 2023-11-09 13:13:54 Public message
58.2023 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia2.pdf pdf 364.13 2023-11-09 13:25:21 Public message
58. zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 275.11 2023-11-27 10:26:43 Public message
58.2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 468.19 2023-11-24 10:10:50 Public message

Announcements

2023-11-27 10:26 Jacek Mizdalski Informacja o unieważnieniu postępowania

58. zawiadomienie o [...].pdf

2023-11-24 10:10 Jacek Mizdalski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

58.2023 Informacja z [...].pdf

2023-11-09 13:25 Jacek Mizdalski UAKTUALNIONA INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

58.2023 Informacja o [...].pdf

2023-11-09 13:13 Jacek Mizdalski Zmiana SWZ

58. Zmiana SWZ.pdf

Zał nr 10 STWIORB.pd [...].pdf

Zał nr 12 A Organiza [...].zip

Zał nr 12 Projket te [...].zip

Zał Nr 11 A przedmia [...].doc

2023-11-09 13:10 Jacek Mizdalski Zmiana ogłoszenia III

58 Zmiana ogłoszenia [...].pdf

2023-10-20 09:16 Jacek Mizdalski zmiana ogłoszenia II

58 Zmiana ogłoszenia [...].pdf

2023-10-20 09:15 Jacek Mizdalski Zmiana SWZ

58. zmiana SWZ.pdf

2023-09-22 09:36 Jacek Mizdalski Zmiana SWZ

58.2023 zamiana SWZ. [...].pdf

2023-09-22 09:18 Jacek Mizdalski Zmiana Ogłoszenia

58 Zmiana ogłoszenia [...].pdf

2023-09-22 08:23 Jacek Mizdalski INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

58.2023 Informacja o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1155