Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.271.75.2023 Dostawa produktów leczniczych przeznaczonych do diagnostyki

Deadlines:
Published : 05-09-2023 09:14:00
Placing offers : 10-10-2023 09:00:00
Offers opening : 10-10-2023 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.75.docx docx 116.62 2023-09-05 09:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 273 2023-09-05 09:14:00 Proceeding
espd-request.xml xml 87.07 2023-09-05 09:14:00 Proceeding
pismo-zmiana SWZ.pdf pdf 475.87 2023-09-06 12:55:41 Public message
nowe_aktualneSWZ.75.docx docx 170.67 2023-09-06 12:55:41 Public message
2023-OJS173-543956-pl.pdf- zmiana terminów.pdf pdf 66.86 2023-09-08 10:19:31 Public message
ZMIANA TERMINÓW.docx docx 150.51 2023-09-08 10:19:31 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.97 2023-09-18 09:14:22 Public message
Mod SWZ DZ.271.75.2023.pdf pdf 587.14 2023-09-18 09:14:22 Public message
Pytania.docx docx 163.91 2023-09-28 14:11:11 Public message
KWOTA NA SFINANSOWANIE.docx docx 15.68 2023-10-10 09:11:28 Public message
Info z otwarcia_diagnostyka75.docx docx 157.23 2023-10-10 17:04:02 Public message
Informacja o częściowym wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13.pdf pdf 342.86 2023-11-14 13:03:29 Public message
Informacja o częściowym wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 10.pdf pdf 341.49 2023-11-29 13:33:55 Public message

Announcements

2023-11-29 13:33 Eliza Skalmierska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o częścio [...].pdf

2023-11-14 13:03 Eliza Skalmierska Informacja o częściowym wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o częścio [...].pdf

2023-10-10 17:04 Małgorzata Błachut Informacja z otwarcia ofert

Info z otwarcia_diag [...].docx

2023-10-10 09:11 Małgorzata Błachut Kwota na sfinansowanie

KWOTA NA SFINANSOWAN [...].docx

2023-10-09 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
2023-09-28 14:11 Małgorzata Błachut Odpowiedzi na pytania.

Pytania.docx

2023-09-18 09:14 Anna Gorgon Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Mod SWZ DZ.271.75.20 [...].pdf

2023-09-08 10:19 Małgorzata Błachut Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

2023-OJS173-543956-p [...].pdf

ZMIANA TERMINÓW.docx

2023-09-06 12:55 Małgorzata Błachut Aktualna Specyfikacja Warunków Zamówienia.

pismo-zmiana SWZ.pdf

nowe_aktualneSWZ.75. [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 943