Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 55/VIII/2023/WP Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ul. Bielskiej w Katowicach

Deadlines:
Published : 30-08-2023 13:35:00
Placing offers : 14-09-2023 09:55:00
Offers opening : 14-09-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:

Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ul. Bielskiej w Katowicach

można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem: zamieszczonym na stronie internetowej zamawiajacego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
55 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.96 2023-08-30 13:35:00 Proceeding
SWZ pon. progu 5.382.000.doc doc 223 2023-08-30 13:35:00 Proceeding
Zal 1-9..doc doc 355 2023-08-30 13:35:00 Proceeding
Zał nr 5 Umowa.zip zip 98.95 2023-08-30 13:35:00 Proceeding
Zał nr 10 STWIORB.pdf pdf 1109.55 2023-08-30 13:35:00 Proceeding
Zał nr 11 przedmiar robót.pdf pdf 342.44 2023-08-30 13:35:00 Proceeding
Zał nr 12 Projket techniczny.7z 7z 6538.07 2023-08-30 13:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 13.docx docx 21.73 2023-08-30 13:35:00 Proceeding
55.2023 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 361.57 2023-09-14 08:10:26 Public message
55.2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 382.92 2023-09-14 10:20:09 Public message
55.2023 Informacja o wyniku na www-.pdf pdf 536.94 2023-09-25 12:16:47 Public message

Announcements

2023-09-25 12:16 Jacek Mizdalski Informacja o wyborze oferty, w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na: Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ul. Bielskiej w Katowicach (55/VIII/2023/WP)

55.2023 Informacja o [...].pdf

2023-09-14 10:20 Jacek Mizdalski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

55.2023 Informacja z [...].pdf

2023-09-14 08:10 Jacek Mizdalski INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

55.2023 Informacja o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 367