Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-VIII.272.41.2023.MT Dostawa macierzy dyskowej z dedykowanymi dyskami oraz op. do backup ‘ u danych w ramach Europ. Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT- UE.

Marta Tokarewicz
Powiat Sokólski Department: Starostwo Powiatowe w Sokółce
Deadlines:
Published : 28-08-2023 12:51:00
Placing offers : 13-09-2023 10:00:00
Offers opening : 13-09-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 88.5 2023-08-28 12:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a Oświadczenie podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 63 2023-08-28 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Oświadczenie Podwykonawcy o aktualności.doc doc 55 2023-08-28 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy.doc doc 135.5 2023-08-28 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 specyfikacja techniczna.doc doc 92 2023-08-28 12:51:00 Proceeding
Załącznik numer Nr 3 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 56.5 2023-08-28 12:51:00 Proceeding
SWZ nr 41.pdf pdf 1289.96 2023-08-28 12:51:00 Proceeding
ogłoszenie 41.pdf pdf 145.91 2023-08-28 12:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 63 2023-09-05 09:28:42 Proceeding
zmiana treści swz 41.pdf pdf 853.29 2023-08-31 10:58:07 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.62 2023-08-31 10:58:07 Public message
Pytania wraz z odpowiedziami.pdf pdf 722.36 2023-09-05 11:56:15 Public message
Załącznik nr 4 Projekt umowy — po modykikacji.doc doc 135 2023-09-07 14:22:05 Public message
Pytania wraz z odpowiedziami 2_.pdf pdf 586.04 2023-09-07 14:22:05 Public message
OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia 41.pdf pdf 40.9 2023-09-07 14:22:05 Public message
Pytania wraz z odpowiedziami 3.pdf pdf 512.11 2023-09-08 10:37:00 Public message
Załącznik nr 4 Projekt umowy — po modykikacji cz 2.doc doc 135 2023-09-08 10:37:00 Public message
informacja o kwocie 41.pdf pdf 701.02 2023-09-13 10:08:29 Public message
informacja z otwarcia ofert 41.pdf pdf 901.95 2023-09-13 13:21:03 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - na stronę .pdf pdf 925.82 2023-09-21 09:29:02 Public message

Announcements

2023-09-21 09:29 Marta Tokarewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-13 13:21 Marta Tokarewicz Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-13 10:08 Marta Tokarewicz Informacja o kwocie

informacja o kwocie [...].pdf

2023-09-08 10:37 Marta Tokarewicz Odpowiedz na pytanie i modyfikacja umowy

Pytania wraz z odpow [...].pdf

Załącznik nr 4 Proje [...].doc

2023-09-07 14:22 Marta Tokarewicz Modyfikacja SWZ

Załącznik nr 4 Proje [...].doc

Pytania wraz z odpow [...].pdf

OGŁOSZENIE o zmianie [...].pdf

2023-09-05 11:56 Marta Tokarewicz Pytania wraz z odpowiedziami

Pytania wraz z odpow [...].pdf

2023-08-31 10:58 Marta Tokarewicz zmiana treści SWZ

zmiana treści swz 4 [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 504