Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZ/KBCH/351-70/2023 TP/U Wykonanie 18 rodzajów materiałów profilaktyczno-promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 18-08-2023 09:02:00
Placing offers : 29-08-2023 10:00:00
Offers opening : 29-08-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.67 2023-08-18 09:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 952.53 2023-08-18 09:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1031.41 2023-08-18 09:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Wzór umowy .pdf pdf 672.15 2023-08-18 09:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz usług.docx docx 22.28 2023-08-18 09:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie o grupie kapiałowej.docx docx 26.33 2023-08-18 09:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 31.1 2023-08-18 09:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie (realizacja zamówienia - wykonawcy wspólni).doc doc 68 2023-08-18 09:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 28.08 2023-08-18 09:02:00 Criterion
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 26.31 2023-08-18 09:02:00 Criterion
Wyjaśnienie treści SWZ 24.08.23.pdf pdf 489.18 2023-08-24 09:14:29 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ 25.08.23.pdf pdf 489.45 2023-08-25 14:12:23 Public message
Zmiania tresci SWZ 25.08.2023.pdf pdf 623.31 2023-08-25 14:12:23 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (Aktualizacja 25.08.2023).pdf pdf 1034.42 2023-08-25 14:12:23 Public message
Informacja o kwocie 351-70.pdf pdf 481.79 2023-08-29 10:16:12 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 498.66 2023-08-29 14:25:44 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 518.55 2023-09-14 14:49:53 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.97 2023-10-17 09:08:41 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 52.57 2024-01-22 08:57:44 Public message

Announcements

2024-01-22 08:57 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-10-17 09:08 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo.
W związku z zawarciem umowy na realizację zamówienia Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-09-14 14:49 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z dokonaną oceną ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-29 14:25 Paweł Ginel Szanowni Pastwo,
W związku z otwarciem ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-29 10:16 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-08-29 10:15 Katarzyna Boruc - Chrościcka The message was withdrawn by the Buyer.
2023-08-25 14:12 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo,
Zamawiający w związku z pytaniem Wykonawcy przesyła Wyjaśnienia Treści SWZ z dnia 25.08.2023 oraz pismo - Zmianę treści SWZ z 25.08.2023 r. wraz z załącznikiem nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Zmiania tresci SWZ 2 [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

2023-08-24 09:14 Katarzyna Boruc - Chrościcka W załączeniu Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

Załącznik nr 4 do SW [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 959