Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WE.271.3.2023 Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Grzegorz Czarnowski
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Published : 11-08-2023 19:10:00
Placing offers : 21-08-2023 12:00:00
Offers opening : 21-08-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.71 2023-08-11 19:10:00 Proceeding
swz tp bez negocjacji.DOC DOC 262 2023-08-11 19:10:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 oferta.doc doc 88 2023-08-11 19:10:00 Proceeding
Załacznik nr 2 - 6 do SWZ tryb podstawowy.doc doc 48.5 2023-08-11 19:10:00 Proceeding
Załacznik nr 7a - wzór umowy (transport uczniów - część I) (2023).doc doc 89 2023-08-11 19:10:00 Proceeding
Załacznik nr 7b - wzór umowy (transport uczniów - część II) (2023).doc doc 82 2023-08-11 19:10:00 Proceeding
Informacja o środkach pieniężnych 20.08.2023.doc doc 57 2023-08-21 22:14:07 Public message
informacja o złożonych ofertach.doc doc 42 2023-08-21 22:55:15 Public message

Announcements

2023-08-21 22:55 Grzegorz Czarnowski Informacja o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach

informacja o złożony [...].doc

2023-08-21 22:14 Grzegorz Czarnowski informacja o środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego

Informacja o środkac [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 235