Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OA.4464.1.2023 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Karpacza do szkół w Jeleniej Górze w 2023/2024 r.

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 09-08-2023 14:53:00
Placing offers : 14-08-2023 10:00:00
Offers opening : 14-08-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 75 76 19 592   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór_umowy.pdf pdf 1104.59 2023-08-09 14:53:00 Proceeding
zapytanieDzieciNiepełnosprawne2023_2.pdf pdf 865.67 2023-08-09 14:53:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert2.pdf pdf 169.66 2023-08-14 11:33:14 Public message
wybór_Dzieci_2023_2.pdf pdf 220.82 2023-08-16 13:20:10 Public message

Announcements

2023-08-16 13:20 Ewa HIRSCH Wybór oferty najkorzystniejszej

wybór_Dzieci_2023_2. [...].pdf

2023-08-14 11:33 Ewa HIRSCH Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dowóz dzieci Gmina Karpacz zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania usługi polegającej na dowozie dzieci niepełnosprawnych z terenu Karpacza do szkół w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2023/2024 oraz zapewnienie przez przewoźnika opiekuna w trakcie dowozu. Wykonawca usługi winien zaproponować cenę za świadczoną usługę za cały okres (tj. 10 miesięcy) łącznie ze sprawowaniem opieki nad dziećmi przez opiekuna. Wyklucza się łączenie funkcji kierowcy i opiekuna. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2685 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Określono w zapytaniu ofertowym. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wymagane dokumenty - a) odpisem decyzji administracyjnej upoważniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2022 r. poz. 2201 ze zm.), tj. licencji (zezwolenie, uprawnienia, koncesja) na wykonywanie transportu drogowego osób, b) kserokopią ważnego dowodu rejestracyjnego, c) potwierdzeniem zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wykonawca, który zostanie zaproszony do podpisania umowy, przed jej podpisaniem winien przedłożyć posiadaną aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydanej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub kopię licencji na wykonywanie międzynarodowego krajowego transportu drogowego osób. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 285