Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.271.3.2023 Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Aleksander Lewandowski
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Published : 07-07-2023 10:23:00
Placing offers : 18-07-2023 12:00:00
Offers opening : 18-07-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.01 2023-07-07 10:23:00 Proceeding
SWZ .DOC DOC 302.5 2023-07-07 10:23:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 formularz oferty.doc doc 132.5 2023-07-07 10:23:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 do SWZ - oświadczenie tryb podstawowy.docx docx 73.47 2023-07-07 10:23:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ - zobowiazanie.doc doc 122 2023-07-07 10:23:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SWZ - Ośw grupa kap.doc doc 86.5 2023-07-07 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw.docx docx 73.97 2023-07-07 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 95.01 2023-07-07 10:23:00 Proceeding
załącznik nr 7-Wzór umowy.doc doc 154 2023-07-07 10:23:00 Proceeding
1 zmiana do SWZ.docx docx 21.42 2023-07-11 09:26:26 Public message
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 37.99 2023-07-11 09:36:32 Public message
informacja o złożonych ofertach.docx docx 16.76 2023-07-18 12:48:06 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 80.09 2023-07-25 14:30:27 Public message

Announcements

2023-07-25 14:30 Aleksander Lewandowski Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].docx

2023-07-18 12:48 Agnieszka Buchwald Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].docx

2023-07-11 09:36 Agnieszka Buchwald ogłoszenie o zmianie

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-07-11 09:26 Agnieszka Buchwald Zmiana do SWZ Nr 1

1 zmiana do SWZ.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 536