Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZSP3.271.1.2023 Sukcesywna usługa cateringowa w zakresie przygotowywania i dostawy dziennych zestawów posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 3 w Chojnicach

Karol Kołyszko
Urząd Miejski w Chojnicach Department: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Chojnicach
Deadlines:
Published : 05-07-2023 10:08:00
Placing offers : 20-07-2023 10:00:00
Offers opening : 20-07-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 1, 6, 7, 8 i 9.doc doc 62.5 2023-07-05 10:08:00 Proceeding
załącznik_nr_2_wzór umowy.docx docx 27.48 2023-07-05 10:08:00 Proceeding
załącznik_nr_3_SWZ.docx docx 57.66 2023-07-05 10:08:00 Proceeding
załącznik_nr_4_formularz_ofertowy.docx docx 14.88 2023-07-05 10:08:00 Proceeding
załącznik_nr_5_formularz_cenowy.docx docx 12.33 2023-07-05 10:08:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 113.41 2023-07-05 10:08:00 Proceeding
Wybór oferty - P. Katarzyna Stosik.pdf.pdf pdf 269.98 2023-07-25 09:41:22 Public message

Announcements

2023-07-25 09:41 Karol Kołyszko Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach przesyła informację dot. wyboru oferty na "Sukcesywna usługa cateringowa w zakresie przygotowywania i dostawy dziennych zestawów posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 3 w Chojnicach"

Wybór oferty - P. Ka [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 348