Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/KBCH/351-54/2023 TP/U/S „Przygotowanie i realizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień w województwie mazowieckim wraz z obsługą logistyczną”.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 27-06-2023 13:05:00
Placing offers : 06-07-2023 10:00:00
Offers opening : 06-07-2023 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 224.67 2023-06-27 13:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 991.41 2023-06-27 13:05:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ OPZ cz 1-8.pdf pdf 989.42 2023-06-27 13:05:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ Wzór Umowy.pdf pdf 694.86 2023-06-27 13:05:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 22.22 2023-06-27 13:05:00 Proceeding
Zał. nr 6a-6h do SWZ Wykaz osób.docx docx 32.09 2023-06-27 13:05:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ Oświadczenie o grupie kapiałowej.docx docx 65.04 2023-06-27 13:05:00 Proceeding
Zał. nr 8a-8h do SWZ Informacja dodatkowa dotycząca trenerów.docx docx 36.87 2023-06-27 13:05:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 30.05 2023-06-27 13:05:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SWZ - Oświadczenie (realizacja zamówienia - wykonawcy wspólni).doc doc 68.5 2023-06-27 13:05:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 32.54 2023-06-27 13:05:00 Criterion
Zał. nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 65.05 2023-06-27 13:05:00 Criterion
Informacja o kwocie 351-54.pdf pdf 485.64 2023-07-06 09:38:35 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 499.83 2023-07-06 13:52:49 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 564.33 2023-07-27 14:33:23 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania cz 1,2 oraz 5.pdf pdf 132.38 2023-08-25 14:50:08 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania cz 3,4,6,7 oraz 8.pdf pdf 161.41 2023-08-28 11:48:30 Public message

Announcements

2023-08-28 11:48 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z zawarciem umowy na realizację zamówienia dla części 3, 4, 6, 7 oraz 8 Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-08-25 14:50 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z zawarciem umowy na realizację zamówienia dla części 1, 2 oraz 5 Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-07-27 14:33 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z dokonaną oceną ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-06 13:52 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z dokonaniem otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-06 09:38 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

Zał. nr 3 do SWZ For [...].docx

Zał. nr 4 do SWZ Ośw [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 997