Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2023-06-10 Dostawa do Lwowa (Ukraina) pojazdów kategorii M3 przeznaczonych do przewozu dzieci w wieku szkolnym

Deadlines:
Published : 26-06-2023 16:55:00
Placing offers : 21-07-2023 11:00:00
Offers opening : 21-07-2023 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FSM-2023-06-10 Busy Szkolne - Zal 1 - Formularz Oferty.docx docx 481.5 2023-06-26 16:55:00 Proceeding
FSM-2023-06-10 Busy Szkolne - Zal 2 - Opis Przedmiotu Zamowienia.pdf pdf 974.36 2023-06-26 16:55:00 Proceeding
FSM-2023-06-10 Busy Szkolne - Zal 3 - zobowiazania podmiotu trzeciego.docx docx 463.14 2023-06-26 16:55:00 Proceeding
FSM-2023-06-10 Busy Szkolne - Zal 5 - Wzor umowy.docx docx 481.28 2023-06-26 16:55:00 Proceeding
FSM-2023-06-10 Busy Szkolne - Zal 6 wykaz dostaw.docx docx 463.02 2023-06-26 16:55:00 Proceeding
FSM-2023-06-10 Busy Szkolne - Zal 7 grupa kapitalowa.docx docx 464.22 2023-06-26 16:55:00 Proceeding
FSM-2023-06-10 Busy Szkolne - Zal 8 oswiadczenie o prawdziwosci danych w JEDZ.docx docx 462.97 2023-06-26 16:55:00 Proceeding
FSM-2023-06-10 Busy Szkolne - Zal 5 - Wzor umowy.docx docx 481.28 2023-06-26 16:55:00 Proceeding
FSM-2023-06-10 Busy Szkolne - Specyfikacja Warunkow Zamowienia (3) (2).pdf pdf 811.76 2023-07-13 10:00:21 Proceeding
Odpowiedzi.docx docx 13.6 2023-07-09 13:36:42 Public message
FSM-2023-06-10 Busy Szkolne - Specyfikacja Warunkow Zamowienia (2).pdf pdf 810.75 2023-07-06 12:14:01 Public message
Pytania wykonawców M3.pdf pdf 136.35 2023-07-10 14:57:23 Public message
FSM-2023-06-10 Busy Szkolne - Specyfikacja Warunkow Zamowienia (3) (2).pdf pdf 811.76 2023-07-13 09:59:49 Public message
Pytania wykonawców M3.docx docx 14.57 2023-07-13 15:35:03 Public message
FSM-2023-06-10 Protokol Ocena Ofert - podpisane.pdf pdf 338.82 2023-07-24 09:53:10 Public message
FSM-2023-06-10 Informacja - Otwarcie Ofert (1).pdf pdf 175.84 2023-07-21 14:12:59 Public message

Announcements

2023-07-24 09:53 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdą Państwo protokół z prac Komisji Przetargowej.

Z wyrazami szacunku,
FSM

FSM-2023-06-10 Proto [...].pdf

2023-07-21 14:12 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdą Państwo informację z otwarcia ofert.

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej

FSM-2023-06-10 Infor [...].pdf

2023-07-21 11:00 Buyer message Dziękujemy za złożenie ofert. Informujemy, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na dostawę do Lwowa 6 autobusów M3 zgodnych ze specyfikacją, maksymalnie kwotę 4 380 000 zł brutto. W dniu automatycznego odszyfrowania i otwarcia ofert opublikujemy komunikat z otwarcia zawierający nazwy oferentów, cenę ofertową, proponowany termin dostawy oraz oferowany okres gwarancji. W kolejnych dniach Komisja Przetargowa dokona oceny ofert i opublikuje odpowiedni protokół.
2023-07-18 13:04 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zamawiający dokonał ponownego rozpatrzenia pytania Wykonawców dot. dopuszczeniu do oceny autobusów o szerokości 2020 mm. Z uwagi na dopuszczenie pojazdów o tej szerokości do udziału w postępowaniu FSM-2023-04-04 oraz pozytywną opinię eksertyzy otrzymanej przez Zamawiającego, Zamawiający zadecydował o dopuszczeniu pojazdów o szerokości 2020mm do oceny przez Komisję Przetargową.

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej
2023-07-13 15:35 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdą Państwo odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców.

Pytania wykonawców M [...].docx

2023-07-13 09:59 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na przedłużający się czas odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawawiający zadecydował o przedłużeniu terminu składania ofert do 21.07.2023 do godz. 11:00.

Z wyrazami szacunku,
FSM

FSM-2023-06-10 Busy [...].pdf

2023-07-10 14:57 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania oferentów.

Z wyrazami szacunku,
FSM

Pytania wykonawców M [...].pdf

2023-07-09 13:36 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

W załączonym pliku znajdą Państwo odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Odpowiedzi.docx

2023-07-06 12:14 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem uwag od Wykonawców dot. nieścisłości w Specyfikacji Warunków Zamówienia informujemy, że Zamawiający dokonał korekty zapisów w SWZ dotyczących procedury samooczyszczenia, wysokości ubezpieczenia wymaganego od Wykonawcy oraz zaliczki.

FSM-2023-06-10 Busy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 688