Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SM.271.2.2023 Zakup wyposażenia ruchomego dworca w ramach inwestycji „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Deadlines:
Published : 19-06-2023 12:27:00
Placing offers : 03-07-2023 12:00:00
Offers opening : 03-07-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 61.38 2023-06-19 12:27:00 Proceeding
SWZ WYPOSAŻENIE DWORCA.doc doc 281.5 2023-06-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 1.docx docx 541.61 2023-06-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 2.docx docx 227.07 2023-06-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ formularz oferty.doc doc 200 2023-06-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 54.38 2023-06-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 67 2023-06-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ Zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.doc doc 103.5 2023-06-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ Wzór umowy na I część zamówienia.doc doc 135 2023-06-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ Wzór umowy na II część zamówienia.doc doc 135 2023-06-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ Wzór umowy na I część zamówienia.doc doc 126 2023-06-21 13:50:19 Public message
Załącznik Nr 8 do SWZ Wzór umowy na II część zamówienia.doc doc 127 2023-06-21 13:50:19 Public message
Zmiana nr 1.docx docx 16.19 2023-06-21 13:50:19 Public message
odpowiedź 1.docx docx 21.5 2023-06-26 12:57:59 Public message
Informacja o zlożonych ofertach.docx docx 24.05 2023-07-04 11:17:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 87.5 2023-07-13 12:31:24 Public message

Announcements

2023-07-13 12:31 Agnieszka Buchwald Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].doc

2023-07-04 11:17 Agnieszka Buchwald Informacja o złożonych ofertach

Informacja o zlożony [...].docx

2023-06-26 12:57 Straż Miejska 1. Odpowiedzi na pytania

odpowiedź 1.docx

2023-06-21 13:50 Straż Miejska Zmiana nr 1

Załącznik Nr 7 do SW [...].doc

Załącznik Nr 8 do SW [...].doc

Zmiana nr 1.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 641