Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WO.272.2.2.2023 Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r.

Anna Bykowska
Starostwo Powiatowe w Giżycku Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 26-05-2023 09:57:00
Placing offers : 28-06-2023 11:00:00
Offers opening : 28-06-2023 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS101-315722-pl.pdf pdf 193.73 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 29550.5 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 287 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 293.5 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zal_1c_Wykaz_PPE.xls xls 263.5 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zal_1d_Wykaz_PPE.xls xls 267.5 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 43.79 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 231.5 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 49 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 40.5 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 31.48 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 27.93 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 37 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 38.5 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 23.12 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 195.83 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
odpowiedź_ 05.06.2023.pdf pdf 1019.6 2023-06-05 15:22:06 Public message
odpowiedź_14.06.2023.pdf pdf 3535.61 2023-06-14 09:26:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1039.97 2023-06-28 12:53:49 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 1511.45 2023-07-05 11:04:14 Public message
odpowiedź Zamawiającego_30.05.2023.pdf pdf 954.75 2023-05-30 14:18:49 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 190.93 2023-10-19 12:27:08 Public message

Announcements

2023-10-19 12:27 Anna Bykowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-09-26 09:36 Anna Bykowska The message was withdrawn by the Buyer.
2023-07-05 11:04 Anna Bykowska Informacja Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-28 12:53 Anna Bykowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-28 11:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zadania pod nazwą „Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r.” zamierza przeznaczyć 13.016.526,48 zł net (16.010.327,57 zł brutto), z czego: 1. na część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej w roku 2023: 3.706.772,40 zł net (4.559.330,05 zł brutto). 2. na część II zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w roku 2024: 5.285.348,86 zł net (6.500.979,10 zł brutto). 3. na część III zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w roku 2024: 4.024.405,22 zł net (4.950.018,42 zł brutto).
2023-06-14 09:26 Anna Bykowska Wyjaśnienie treści SWZ.

odpowiedź_14.06.2023 [...].pdf

2023-06-05 15:22 Anna Bykowska Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 31.05.2023 r.

odpowiedź_ 05.06.202 [...].pdf

2023-05-30 14:18 Anna Bykowska Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 30.05.2023 r.

odpowiedź Zamawiając [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 840