Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/2023/SnI/ZROT 4/2023/SnI/ZROT - Kompleksowe przygotowanie i zorganizowanie zagranicznej misji gospodarczej w Niemczech oraz w ramach misji gospodarczej spotkań B2B przedsiębiorców z branży turystycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego z zaproszonymi potencjalnymi partnerami handlowymi

Deadlines:
Published : 11-05-2023 15:55:00
Placing offers : 22-05-2023 10:00:00
Offers opening : 22-05-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i zorganizowanie zagranicznej misji gospodarczej w Niemczech oraz w ramach misji gospodarczej spotkań B2B przedsiębiorców z branży turystycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego z zaproszonymi potencjalnymi partnerami handlowymi

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumenty postępowania.zip zip 787.73 2023-05-12 08:17:55 Proceeding
Zawiadomienie o wynikach postępowania - na platformę.pdf pdf 1103.54 2023-06-13 08:24:29 Public message
Informacja o przeznaczonych na realizację środkach finansowych.pdf pdf 458.99 2023-05-22 12:34:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 492.42 2023-05-22 16:04:38 Public message

Announcements

2023-06-13 08:24 Sławomir DOBURZYŃSKI Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna informuje o wynikach postępowania nr 6/2023/SnI/ZROT pn. „Kompleksowe przygotowanie i zorganizowanie zagranicznej misji gospodarczej w Niemczech oraz w ramach misji gospodarczej spotkań B2B przedsiębiorców z branży turystycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego z zaproszonymi potencjalnymi partnerami handlowymi” w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie RPZP.01.14.00.

Sławomir Doburzyński
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-05-22 16:04 Sławomir DOBURZYŃSKI Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna podaje do wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-22 12:34 Sławomir DOBURZYŃSKI Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna podaje do wiadomości informację o wielkości środków przeznaczonych na realizację zadania.

Informacja o przezna [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 390