Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TG.271.4.2023.KK Przebudowa i budowa dróg gminnych ul. B. Prusa, ul. Żeromskiego w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną

Zamówienia Publiczne
Gmina Krzyż Wielkopolski
Deadlines:
Published : 09-05-2023 22:44:00
Placing offers : 31-05-2023 08:00:00
Offers opening : 31-05-2023 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zal. do SWZ.zip zip 387.29 2023-05-09 22:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.78 2023-05-09 22:44:00 Proceeding
SWZ_4_przebudowa i budowa dróg Prusa i Żeromskiego .pdf pdf 651.47 2023-05-09 22:44:00 Proceeding
Zał. 2_dokumantacja, STWiORB, przedmiar.zip zip 42959.02 2023-05-09 22:44:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_internet.pdf pdf 61.96 2023-06-15 06:17:44 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.34 2023-05-23 21:36:37 Public message
Odpowiedzi na pytania_1.pdf pdf 295.66 2023-05-23 21:37:11 Public message
Odpowiedzi na pytania_1_Załącznik_nr_1.pdf pdf 9979.68 2023-05-23 21:37:11 Public message
Odpowiedzi na pytania_1_Załącznik_nr_2.pdf pdf 9358.5 2023-05-23 21:37:11 Public message
SWZ_4_przebudowa i budowa dróg Prusa i Żeromskiego_ZMIANA 1.pdf pdf 651.97 2023-05-23 21:37:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 51.85 2023-05-31 09:24:35 Public message
kwota przeznaczona.pdf pdf 200.52 2023-05-31 08:00:00 Public message

Announcements

2023-06-15 06:17 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-31 09:24 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-31 08:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia znajduje się w załączonym dokumencie

kwota przeznaczona.p [...].pdf

2023-05-23 21:37 Zamówienia Publiczne Zmieniona treść SWZ

SWZ_4_przebudowa i b [...].pdf

2023-05-23 21:37 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-05-23 21:36 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 734