Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/KBCH/351-38/2023 TP/U „Opracowanie publikacji „Poradnik dla instytucji wspierających osoby w kryzysie bezdomności oraz ich podopiecznych”.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 07-04-2023 12:59:00
Placing offers : 17-04-2023 10:00:00
Offers opening : 17-04-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.48 2023-04-07 12:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 960.28 2023-04-07 12:59:00 Proceeding
Zał nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia .pdf pdf 506.51 2023-04-07 12:59:00 Proceeding
Zał nr 2 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 639.06 2023-04-07 12:59:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ Wykaz usług.docx docx 64.31 2023-04-07 12:59:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ Wykaz osób.docx docx 63.46 2023-04-07 12:59:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ Informacja dodatkowa dotycząca Eksperta.docx docx 63.44 2023-04-07 12:59:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ Oświadczenie o grupie kapiałowej.docx docx 64.93 2023-04-07 12:59:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 29.88 2023-04-07 12:59:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SWZ - oświadczenie (realizacja zamówienia - wykonawcy wspólni).doc doc 68 2023-04-07 12:59:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 68.65 2023-04-07 12:59:00 Criterion
Zał. nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 64.88 2023-04-07 12:59:00 Criterion
Informacja o kwocie 351-38.pdf pdf 475.04 2023-04-17 10:24:39 Public message
Informacja z otwarcia 351-38.pdf pdf 479.79 2023-04-17 12:13:01 Public message
Informacja o wyborze 351-38.pdf pdf 589.15 2023-04-28 14:45:13 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.73 2023-05-30 09:59:11 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 57.8 2023-09-15 13:02:40 Public message

Announcements

2023-09-15 13:02 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z realizacją umowy niniejszego postepowania, Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-05-30 09:59 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z zawarciem umowy na realizację zamówienia, Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-28 14:45 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z dokonaniem oceny ofert Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-17 12:13 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z dokonaniem otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-17 10:24 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zał. nr 3 do SWZ For [...].docx

Zał. nr 4 do SWZ Ośw [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 691