Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/26/23 ZP/220/26/23 Dostawa wyrobów jednorazowego użytku z włókniny oraz specjalistycznych obłożeń chirurgicznych

Deadlines:
Published : 07-04-2023 09:37:00
Placing offers : 16-05-2023 09:30:00
Offers opening : 16-05-2023 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
8_JEDZ.xml xml 123.35 2023-04-07 09:37:00 Proceeding
1_ZP_220_26_23_SWZ_jednor_4z.rtf rtf 9265.45 2023-04-07 09:37:00 Proceeding
2_ZP_220_26_23_ZAŁ NR 2a_OPIS_PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc doc 144.5 2023-04-07 09:37:00 Proceeding
3_ZP_220_26_23_SWZ zal 1_FO.rtf rtf 164.7 2023-04-07 09:37:00 Proceeding
3_ZP_220_26_23_Zał 2_Formualarz cen jednostkowych.xlsx xlsx 15.33 2023-04-07 09:37:00 Proceeding
4_ZP_220_26_23_SWZ zal 3_osw o wyr med.rtf rtf 49.27 2023-04-07 09:37:00 Proceeding
6_ZP_220_26_23_SWZ zal 6_osw o akt inf.rtf rtf 69.7 2023-04-07 09:37:00 Proceeding
7_ZP_220_26_23_SWZ zal 7_osw gr kapit.rtf rtf 55.23 2023-04-07 09:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.55 2023-04-07 09:37:00 Proceeding
ZP_220_26_23_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zadanie 1.docx docx 144.88 2023-06-14 10:16:01 Public message
ZP_220_26_23_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zadanie 2-4.docx docx 164.11 2023-06-29 14:31:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłosznia nr 1.pdf pdf 72.39 2023-05-02 07:51:06 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłosznia nr 2.pdf pdf 72.43 2023-05-02 07:51:06 Public message
ZP_220_26_23_wyjaśnienia nr 1_08_05.docx docx 175.5 2023-05-08 10:55:40 Public message
ZP_220_26_23_Zestawienie ofert.docx docx 141.88 2023-05-16 12:37:05 Public message
ZP_220_26_23_Informacja art_222 ust 4.docx docx 135.37 2023-05-16 09:30:00 Public message

Announcements

2023-10-24 13:56 Przemysław Frączek Ogłoszenie o udzieleniu
2023-06-29 14:31 Przemysław Frączek

ZP_220_26_23_Zawiado [...].docx

2023-06-14 10:16 Przemysław Frączek

ZP_220_26_23_Zawiado [...].docx

2023-05-16 12:37 Przemysław Frączek

ZP_220_26_23_Zestawi [...].docx

2023-05-16 09:30 Buyer message

ZP_220_26_23_Informa [...].docx

2023-05-08 10:55 Przemysław Frączek

ZP_220_26_23_wyjaśni [...].docx

2023-05-02 07:51 Przemysław Frączek

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1428