Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.16.2023 Zakup symulatorów rowerów oraz mobilnych miasteczek rowerowych w ramach projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w gminie Olesno wraz z doposażeniem szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”

Deadlines:
Published : 20-03-2023 10:27:00
Placing offers : 28-03-2023 09:55:00
Offers opening : 28-03-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 formularz ofertowy.doc doc 79.5 2023-03-20 10:27:00 Proceeding
2 oświadczenie.docx docx 49.37 2023-03-20 10:27:00 Proceeding
3 projekt umowy.doc doc 113.5 2023-03-20 10:27:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.48 2023-03-20 10:27:00 Proceeding
swz.pdf pdf 931.95 2023-03-20 10:27:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 198.17 2023-03-29 10:26:02 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 349.17 2023-03-31 12:06:13 Public message
unieważnienie.pdf pdf 239.95 2023-03-31 12:06:13 Public message
informacja o wyborze kolejnej oferty.pdf pdf 349.37 2023-04-12 14:39:47 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 82.78 2023-04-20 13:33:59 Public message
unieważnienie.pdf pdf 239.95 2023-04-20 13:33:59 Public message

Announcements

2023-04-20 13:33 Kamil Brzęczek Ogłoszenie o wyniku postępowania, unieważnienie postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

unieważnienie.pdf

2023-04-12 14:39 Kamil Brzęczek Wybór kolejnej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-31 12:06 Kamil Brzęczek Wybór oferty, unieważnienie

informacja o wyborze [...].pdf

unieważnienie.pdf

2023-03-29 10:26 Kamil Brzęczek Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-28 09:55 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: zadanie częściowe nr 1: 136.094,58 złotych zadanie częściowe nr 2: 207.673,20 złotych zadanie częściowe nr 3: 12.990,60 złotych

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 568