Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/KBCH/351-14/2023 TP/U/S „Przygotowanie i realizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (w tym uzależnień behawioralnych) wraz z obsługą logistyczną”

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 28-02-2023 13:26:00
Placing offers : 08-03-2023 10:00:00
Offers opening : 08-03-2023 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 180.09 2023-02-28 13:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 944.95 2023-02-28 13:26:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia .pdf pdf 590.13 2023-02-28 13:26:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ Wzór umowy szkolenia.pdf pdf 718.49 2023-02-28 13:26:00 Proceeding
Zał. nr 5a-5d do SWZ - Wykaz osób.docx docx 27.97 2023-02-28 13:26:00 Proceeding
Zał. nr 6a-6d do SWZ - Informacja dodatkowa dotycząca trenerów.docx docx 27.57 2023-02-28 13:26:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ Oświadczenie o grupie kapitałowej .docx docx 37.1 2023-02-28 13:26:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.62 2023-02-28 13:26:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 29.96 2023-02-28 13:26:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 49.31 2023-02-28 13:26:00 Criterion
Zał. nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy .docx docx 32.15 2023-02-28 13:26:00 Criterion
odpowiedz na pytanie z dnia 06.03.23.pdf pdf 581.86 2023-03-07 07:41:22 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 484.15 2023-03-08 10:47:49 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 496.63 2023-03-08 14:27:55 Public message
Informacja o wyobrze najkorzystniejszej oferty w czesci 2,3 oraz 4.pdf pdf 504.28 2023-03-23 10:14:04 Public message
Informacja o wyobrze najkorzystniejszej oferty w czesci 1.pdf pdf 521.5 2023-03-24 14:46:49 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania cz 2,3 i 4.pdf pdf 110.87 2023-03-31 13:36:17 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania cz 1.pdf pdf 75.66 2023-04-20 08:23:45 Public message

Announcements

2023-04-20 08:23 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z zawarciem umowy na realizację zamówienia dla części 1 niniejszego postepowania, Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-31 13:36 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z zawarciem umowy na realizację zamówienia dla części 2,3 oraz 4 niniejszego postepowania, Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-24 14:46 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 niniejszego postepowania.

Informacja o wyobrze [...].pdf

2023-03-23 10:14 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2,3 oraz 4 niniejszego postepowania.

Informacja o wyobrze [...].pdf

2023-03-08 14:27 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z dokonaniem otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-08 10:47 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-03-07 07:41 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

odpowiedz na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

Zał. nr 3 do SWZ - F [...].docx

Zał. nr 4 do SWZ Ośw [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1220