Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 31/2023/TP/DZP Dostawa autoklawu laboratoryjnego oraz taboretów laboratoryjnych do Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Deadlines:
Published : 26-01-2023 12:36:00
Placing offers : 07-02-2023 10:00:00
Offers opening : 07-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 53.2 2023-01-26 12:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.docx docx 50.78 2023-01-26 12:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy CZ. 1.pdf pdf 202.28 2023-01-26 12:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4a do SWZ - Projektowane postanowienia umowy CZ. 2.pdf pdf 214.32 2023-01-26 12:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143 2023-01-26 12:36:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 5369.06 2023-01-26 12:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.doc doc 111 2023-01-26 12:36:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania nr 1.pdf pdf 758.17 2023-02-01 13:53:07 Public message
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ, SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.pdf pdf 371.59 2023-02-01 13:54:31 Public message
Modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 354.62 2023-02-01 13:55:24 Public message
Zmodyfikowany SWZ.docx docx 78.44 2023-02-01 13:55:24 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 53.27 2023-02-01 13:55:24 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy CZ. 1.docx docx 64.39 2023-02-01 13:55:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.46 2023-02-01 14:04:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 196.87 2023-02-08 11:39:01 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 2.pdf pdf 205.98 2023-02-09 12:06:55 Public message

Announcements

2023-02-09 12:06 Agnieszka Filipiuk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-08 11:39 Agnieszka Filipiuk Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-07 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 50 220,00 zł, w tym:
- część nr 1: 25 500,00 zł,
- część nr 2: 24 720,00 zł.
2023-02-01 14:04 Agnieszka Filipiuk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-01 13:55 Agnieszka Filipiuk Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści S [...].pdf

Zmodyfikowany SWZ.do [...].docx

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

2023-02-01 13:54 Agnieszka Filipiuk ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ, SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O ZMIA [...].pdf

2023-02-01 13:53 Agnieszka Filipiuk The message was withdrawn by the Buyer.
2023-02-01 13:53 Agnieszka Filipiuk Odpowiedzi na pytania nr 1

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 746