Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Szacowanie wartości - Obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Hanse Golf odbywających się w Hamburgu (Niemcy) w dniach 17-19 lutego 2023

Deadlines:
Published : 25-01-2023 14:45:00
Placing offers : 30-01-2023 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (Zamawiający) w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zaprasza do przesyłania ofert na szacowanie wartości zamówienia w zakresie obsługi stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Hanse Golf odbywających się w Hamburgu (Niemcy) w dniach 17-19 lutego 2023 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

1.      Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1),

2.      Formularz szacowania wartości zamówienia (zał. nr 2).

Odpowiedź na szacowanie wartości zamówienia w postaci podpisanego skanu (zał. nr 2 – Formularz) uzupełnionego o kwoty netto i brutto poszczególnych usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

e-mail: projekt@zrot.pl do dnia 30.01.2023 roku do godz. 10.00.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 
  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 
  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał, nr 1 - opis przedmiotu szacowania.docx docx 52.41 2023-01-25 14:45:00 Proceeding
zał. nr 2 - formularz szacowania_obsługa stoiska Hamburg.doc doc 74 2023-01-25 14:45:00 Proceeding
Informacja szacowanie wartości _obsługa stoiska Hamburg.pdf pdf 895.47 2023-01-25 14:45:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 233