Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 466/2022/TP/DZP Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Deadlines:
Published : 14-12-2022 08:22:00
Placing offers : 29-12-2022 10:00:00
Offers opening : 29-12-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 168.77 2022-12-14 08:22:00 Proceeding
SWZ -akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników.pdf pdf 6731.65 2022-12-14 08:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy.docx docx 79.67 2022-12-14 08:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 134.5 2022-12-14 08:22:00 Proceeding
Załacznik nr 3 do SWZ - ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.doc doc 115 2022-12-14 08:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy -dotyczy części 3 i 4 zamówienia.pdf pdf 763.13 2022-12-14 08:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy - dotyczy części 1 i 2 zamówienia.pdf pdf 761.1 2022-12-14 08:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.02 2022-12-20 08:59:38 Public message
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 1387.25 2022-12-20 08:59:38 Public message
MODYFIKACJA Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy -dotyczy części 3 i 4 zamówienia.pdf pdf 763.19 2022-12-20 08:59:38 Public message
MODYFIKACJA Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy - dotyczy części 1 i 2 zamówienia.pdf pdf 761.32 2022-12-20 08:59:38 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 389.06 2022-12-21 09:47:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 68.23 2023-01-02 14:46:06 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 44.13 2023-01-19 14:17:01 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf pdf 104.07 2023-01-19 14:17:01 Public message
Sprostowanie informacji o wyborze ofert.pdf pdf 53.21 2023-01-27 11:49:11 Public message

Announcements

2023-01-27 11:49 Anna Opalach Sprostowanie informacji o wyborze ofert

Sprostowanie informa [...].pdf

2023-01-19 14:17 Anna Opalach Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-01-02 14:46 Dorota Borkowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Dorota Borkowska

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-29 10:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 129 116,56 zł brutto, w tym:
- na część 1: 94 587,62 zł;
- na część 2: 6 742,86 zł;
- na część 3: 21 217,50 zł;
- na część 4: 6 568,58 zł.
2022-12-21 09:47 Anna Zalewska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu. Z poważaniem Anna Zalewska Pracownik działu zamówień publicznych

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-20 08:59 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dołącza zmodyfikowane załączniki oraz informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.
W załączeniu również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

MODYFIKACJA Załączni [...].pdf

MODYFIKACJA Załączni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 558