Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.7021.181.2022 Zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 01-12-2022 11:58:00
Placing offers : 09-12-2022 10:00:00
Offers opening : 09-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy.docx docx 44.76 2022-12-01 11:58:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.23 2022-12-01 11:58:00 Proceeding
plany sytuacyjne.zip zip 16729.73 2022-12-01 11:58:00 Proceeding
SWZ_Parkingi_2023.pdf pdf 564.97 2022-12-01 11:58:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK_OPZ.pdf pdf 2887.37 2022-12-01 11:58:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK Nr 10 do SWZ-poprawiony06.12.2022.pdf pdf 210.8 2022-12-06 11:37:34 Proceeding
zapytanie_i_odpowiedź_06.12.2022.pdf pdf 108.87 2022-12-06 11:37:34 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 125.34 2022-12-09 10:55:42 Public message
wybór_Parkingi_WWW.pdf pdf 168.03 2022-12-15 10:36:37 Public message

Announcements

2022-12-15 10:36 Ewa HIRSCH wybór najkorzystniejszej oferty

wybór_Parkingi_WWW.p [...].pdf

2022-12-09 10:55 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 540.000,75 zł gross (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy 75/100 złotych brutto)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 558