Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 058/2022 Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz w 2023 roku

Deadlines:
Published : 09-11-2022 15:07:00
Placing offers : 05-12-2022 10:00:00
Offers opening : 05-12-2022 10:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.7z 7z 342.82 2022-11-09 15:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2022_S 216-619397.pdf pdf 223.13 2022-11-09 15:07:00 Proceeding
058_2022_Informacje z otwarcia ofert 05.12.2022.pdf pdf 905.21 2022-12-05 13:46:46 Public message
058_2022_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 781.74 2022-12-23 10:36:15 Public message

Announcements

2022-12-23 10:36 Julia Suchocka Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla wszystkich części zamówienia.

058_2022_Informacja [...].pdf

2022-12-05 13:46 Julia Suchocka W dniu 05.12.2022 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert - dla wszystkich części zamówienia.

058_2022_Informacje [...].pdf

2022-12-05 10:10 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia, zamierza przeznaczyć łącznie kwotę brutto: 1 195 486,20 PLN, w tym odpowiednio na:
część I – 273 008,34 PLN,
część II – 382 125,33 PLN,
część III – 278 458,47 PLN,
część IV – 261 894,06 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 681