Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11.ER.2022 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych biurowych oraz niszczarek

Deadlines:
Published : 02-11-2022 12:47:00
Placing offers : 17-11-2022 10:00:00
Offers opening : 17-11-2022 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zapytanie ofertowe Nr 11/ER/2022

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych biurowych oraz niszczarek

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.11.2022 r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Informacje dotyczące zamówienia:

  1. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych biurowych oraz niszczarek . Czas realizacji – do 30 dni od daty podpisania umowy.

            Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2022 r. do godz. 10 00

            Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.11.2022 o godz. 10 30, Pawilon M IV, Dział

            Realizacji Zamówień.

  1. Miejsce składania ofert :

            Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80, 31-202   

            Kraków w Pawilonie A V - Centrum  Administracyjno – Konferencyjno – 

            Szkoleniowego (Dziennik Podawczy).

  1. Kryterium oceny oferty: cena oferty brutto - 100%
  2. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
  3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  4. Do oferty należy dołączyć  karty charakterystyki produktu.
  5. Ofertę można składać na każdy pakiet osobno.

Warunki zgłaszania oferty:

       1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić

       2.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie

            lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania, podpisaną

            przez osobę upoważnioną do  występowania w imieniu Wykonawcy.

            Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to     

            pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do  

            podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i  musi być

            złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę     

            wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania  

            Wykonawcy lub przez notariusza.

        3. Oferta winna zawierać datę końcową związania ofertą, nie krótszą  niż 3 tygodnie od   

            daty złożenia oferty.

Kontakt w sprawie ogłoszenia – tel. (12) 614 22 36 , e-mail: drz@szpitaljp2.krakow.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Pakiet I
Urządzenie laserowe wielofunkcyjne kolorowe A3 – 2 szt.

minimalne parametry techniczne:

- urządzenie fabrycznie nowe
- kopiarka, drukarka, skaner, faks
- szybkość druku w kolorze i czerni 25 str./min. A4, 12 str./min. A3
- dwie kasety po 500 arkuszy papieru
- podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru
- format papieru do SRA3
- gramatura papieru do 300 g/m2
- wydajność tonera: czarny co najmniej 24 tys. wydruków, kolorowe co najmniej 24 tys. wydruków
- karta sieciowa
- automatyczne powiadamianie o usterkach, stanie materiałów eksploatacyjnych i licznikach urządzenia
- emulacja PCL6, PCL5, PS3, XPS
- automatyczne dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie
- automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych na 100 arkuszy
- szybkość skanowania 50 str/min
- skaniowanie do: email, HDD, WebDav, pendrive USB
- format skanowania: pdf, tiff, jpeg, xps,
- pamięć 6 GB
- dysk twardy SSD 256 GB
- dotykowy kolorowy panel sterowania co najmniej 7 cali

- wydajność tonera: czarny co najmniej 24 tys. wydruków, kolory co najmniej 24 tys
- podstawa oryginalna dedykowana pod urządzenie
- do urządzenia należy dołączyć dodatkowy komplet tonerów (czarny na minimum 24 tys., kolorowe na min. 24 tys. wydruków).

 

Pakiet II

Niszczarki do niszczenia dokumentów, kart plastikowych, płyt CD – 3 szt.

minimalne parametry techniczne:

- Szerokość szczeliny wejściowej: min. 310 mm

- Wydajność: min. 15 kartek A4 jednorazowo (80g.)

- Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399 : P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

- pojemność kosza: ok. 50 - 70L

- Podstawa z płyty meblowej.

- Wskaźnik operacji : gotowa do pracy, zacięcie, przegrzanie wyjęty kosz

- Niszczarka przystosowana do pracy ciągłej

- jednoelementowe hartowane stalowe wałki tnące

- niszczy: papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe, płyty CD

- moc silnika: min. 500W

- automatyczny rewers w przypadku zacięcia papieru,

- Głośność maks. 58 dB,

- Szybkość cięcia w mm min. 65 mm/s

- kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia

- gwarancja: min.  3 lata na urządzenie,

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 12 614 22 36  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz cenowy.docx docx 12.85 2022-11-02 12:47:00 Proceeding
WZÓR UMOWY 1.docx docx 17.8 2022-11-02 12:47:00 Proceeding
WZÓR UMOWY 2.docx docx 17.55 2022-11-02 12:47:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.docx docx 13.41 2022-11-08 13:17:27 Public message
Odpowiedzi na pytania II.docx docx 12.86 2022-11-10 12:18:39 Public message
Informacja z otwarcia ofeert.docx docx 17.05 2022-11-23 11:50:41 Public message
Rozstrygnięci postępowania 11.ER.2022.docx docx 14.67 2022-12-19 11:07:39 Public message

Announcements

2022-12-19 11:07 Stanisław Niemiec Rozstrzygnięcie

Rozstrygnięci postęp [...].docx

2022-11-23 11:50 Stanisław Niemiec Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-11-10 12:18 Stanisław Niemiec Odpowiedzi na pytanie

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2022-11-08 13:17 Stanisław Niemiec Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 756