Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 59/PN/2022/MM Dostawa leków biologicznych

Małgorzata Marcinkowska
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 31-10-2022 09:11:00
Placing offers : 28-11-2022 08:00:00
Offers opening : 28-11-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ wraz z załacznikami.pdf pdf 853.26 2022-10-31 09:11:00 Criterion
Załacznik nr 4 - JEDZ.doc doc 197 2022-10-31 09:11:00 Criterion
Załaczniki do SWZ w wersji do edycji.doc doc 274 2022-10-31 09:11:00 Criterion
załącznik nr 2 do SWZ - Formularz A-C.xlsx xlsx 15.8 2022-10-31 09:11:00 Criterion
2022-OJS210-600943-pl.pdf pdf 137.92 2022-10-31 09:11:00 Criterion
Odpowiedzi do SWZ_1.pdf pdf 267.17 2022-11-23 06:48:40 Public message
Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 424.43 2022-11-28 09:22:27 Public message
Powiadomienie o wyborze oferty (004).pdf pdf 310.14 2022-12-13 13:40:03 Public message

Announcements

2022-12-13 13:40 Małgorzata Marcinkowska Powiadomienie o wyborze ofert

Powiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-28 09:22 Małgorzata Marcinkowska Informacja z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia [...].pdf

2022-11-28 08:00 Buyer message zadanie 1 645 277,59 zł 696 899,80 zł
zadanie 2 457 986,67 zł 494 625,60 zł
zadanie 3 7 359 018,33 zł 7 947 739,80 zł
SUMA 8 462 282,59 zł 9 139 265,20 zł

2022-11-23 06:48 Małgorzata Marcinkowska odpowiedzi na zapytania do SWZ

Odpowiedzi do SWZ_1. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

SWZ wraz z załacznik [...].pdf

Załacznik nr 4 - JED [...].doc

Załaczniki do SWZ w [...].doc

załącznik nr 2 do SW [...].xlsx

2022-OJS210-600943-p [...].pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 480