Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Utrzymanie letnie i zimowe drogi oznaczonej nr działki 143 obręb Włodowice

Marcin Bernat
Gmina Nowa Ruda
Deadlines:
Published : 28-10-2022 19:27:00
Placing offers : 07-11-2022 10:00:00
Offers opening : 07-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie Utrzymanie drogi Włodowice 28.10.2022.pdf pdf 118.11 2022-10-28 19:27:00 Proceeding
SWZ Utrzymanie drogi Włodowice_2022 25.10.2022.pdf pdf 159.82 2022-10-28 19:27:00 Proceeding
Załączniki SWZ Utrzymanie drogi Włodowice_2022 25.10.2022.odt odt 104.28 2022-10-28 19:27:00 Proceeding
SWZ Utrzymanie drogi Włodowice_2022 25.10.2022.pdf pdf 516.15 2022-11-02 14:45:16 Proceeding
Umowa wzór _2022 31.10.2022_v4.doc doc 140.5 2022-11-02 14:45:19 Proceeding
0093_221107142229_001.pdf pdf 220.31 2022-11-07 19:55:54 Public message
Inform oferta dodatkowa dr Włodowice.pdf pdf 218.38 2022-11-24 20:05:44 Public message
Inform o wyborze oferty dr Włodowice.pdf pdf 272.76 2022-11-24 20:06:53 Public message

Announcements

2022-11-24 20:06 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inform o wyborze ofe [...].pdf

2022-11-24 20:05 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informacje o ofertach dodatkowych.

Inform oferta dodatk [...].pdf

2022-11-07 19:55 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informację o ofertach złożonych w postępowaniu

0093_221107142229_00 [...].pdf

2022-11-07 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiają zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 168480 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 387