Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.271.88.2022 Dostawa wyrobów medycznych m.in. wyroby laboratoryjne, zastawki, stenty

Deadlines:
Published : 21-10-2022 13:45:00
Placing offers : 04-11-2022 10:00:00
Offers opening : 04-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - DZ 271 88 2022.pdf pdf 1520.27 2022-10-21 13:45:00 Proceeding
OGŁOSZENIE.pdf pdf 159.77 2022-10-21 13:45:00 Proceeding
88 szacunkowa_wartość.pdf pdf 487.85 2022-10-21 13:46:18 Public message
SWZ - DZ 271 88 2022.doc doc 571.5 2022-10-24 12:11:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie terminu.pdf pdf 36.03 2022-10-28 13:13:00 Public message
Przedłużenie terminu.pdf pdf 494.65 2022-10-28 13:13:00 Public message
Odpowiedź 88.pdf pdf 648.69 2022-10-31 11:07:04 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 550.83 2022-11-04 12:59:46 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 635.11 2022-11-08 13:28:18 Public message

Announcements

2022-11-08 13:28 Nina Zamojska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-04 12:59 Nina Zamojska Informacja z otwarcia.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-31 11:07 Nina Zamojska Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź 88.pdf

2022-10-28 13:13 Nina Zamojska Przedłużenie terminu do składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Przedłużenie terminu [...].pdf

2022-10-24 12:11 Nina Zamojska SWZ wraz z załącznikami w wersji edytowalnej.

SWZ - DZ 271 88 2022 [...].doc

2022-10-21 13:46 Nina Zamojska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

88 szacunkowa_wartoś [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 821