Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 201-572127 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Bierutów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Spacerowej 4 w Bierutowie (postępowanie nr: IR.2710.22.2022.JP)

Joanna Płóciennik IR
Urząd Miejski w Bierutowie
Deadlines:
Published : 18-10-2022 09:23:00
Placing offers : 28-11-2022 08:00:00
Offers opening : 28-11-2022 08:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 246.17 2022-10-18 09:23:00 Proceeding
SWZ zagospodarowanie odpadów 2023.pdf pdf 951.65 2022-10-18 09:23:00 Proceeding
SWZ zagospodarowanie odpadów 2023 ok.docx docx 449.12 2022-10-18 09:23:00 Proceeding
2022-OJS201-572127-pl.pdf pdf 313.81 2022-10-18 09:23:00 Proceeding
Zapytanie nr 1 z odp.pdf pdf 98.2 2022-11-17 09:14:11 Public message
2022-OJS225-646893-pl.pdf pdf 66.26 2022-11-22 09:23:33 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 146.14 2022-11-22 09:23:33 Public message
SWZ zagospodarowanie odpadów 2023 po modyfikacji.pdf pdf 963.86 2022-11-22 09:23:33 Public message
SWZ zagospodarowanie odpadów 2023 po modyfikacji.docx docx 450.82 2022-11-22 09:23:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #676698.pdf pdf 96.95 2022-11-28 15:37:21 Public message
unieważnienie postępowania dot. części 1, 5, 8, 9, 15, 16, 17 i 18 platforma.pdf pdf 189.64 2022-12-01 11:09:06 Public message
unieważnienie postępowania dot. części 7 platforma.pdf pdf 202.91 2022-12-14 18:30:46 Public message
unieważnienie postępowania dot. części 6 platforma.pdf pdf 204.79 2022-12-14 18:30:46 Public message
unieważnienie postępowania dot. części 3 platforma.pdf pdf 216.53 2022-12-14 18:30:46 Public message
unieważnienie postępowania dot. części 12 platforma.pdf pdf 205.69 2022-12-14 18:30:46 Public message
unieważnienie postępowania dot. części 11 platforma.pdf pdf 216.8 2022-12-14 18:30:46 Public message
unieważnienie postępowania dot. części 10 platforma.pdf pdf 207.32 2022-12-14 18:30:46 Public message
wybór Wykonawcy dot. części 4 platforma.pdf pdf 180.45 2022-12-20 19:33:19 Public message
wybór Wykonawcy dot. części 2 platforma.pdf pdf 177.93 2022-12-20 19:33:19 Public message
wybór Wykonawcy dot. części 14 platforma.pdf pdf 198.17 2022-12-20 19:35:17 Public message
wybór Wykonawcy dot. części 13 platforma.pdf pdf 201.45 2022-12-20 19:35:17 Public message
2023-OJS005-009224-pl - ogłoszenie o wyniku postępowania 2, 4, 13, 14.pdf pdf 152.02 2023-01-13 10:04:51 Public message
2022-OJS244-703989-pl - ogłoszenie o wyniku postępowania 3, 6, 7, 10, 11, 12.pdf pdf 153.37 2023-01-13 10:04:51 Public message
2022-OJS235-678447-pl - ogłoszenie o wyniku postępowania 1, 5, 8, 9, 15, 16, 17 i 18.pdf pdf 181.46 2023-01-13 10:04:51 Public message

Announcements

2023-01-13 10:04 Joanna Płóciennik IR W załączaniu przekazuję ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - wyniki postępowania.
Pozdrawiam serdecznie
Joanna Płóciennik

2023-OJS005-009224-p [...].pdf

2022-OJS244-703989-p [...].pdf

2022-OJS235-678447-p [...].pdf

2022-12-20 19:35 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w załączaniu przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 13 i 14.
Pozdrawiam serdecznie
Joanna Płóciennik

wybór Wykonawcy dot. [...].pdf

wybór Wykonawcy dot. [...].pdf

2022-12-20 19:33 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w załączaniu przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2 i 4.
Pozdrawiam serdecznie
Joanna Płóciennik

wybór Wykonawcy dot. [...].pdf

wybór Wykonawcy dot. [...].pdf

2022-12-14 18:30 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, W załączaniu przekazuję zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 3, 6, 7, 10, 11 i 12. Pozdrawiam serdecznie Joanna Płóciennik

unieważnienie postęp [...].pdf

unieważnienie postęp [...].pdf

unieważnienie postęp [...].pdf

unieważnienie postęp [...].pdf

unieważnienie postęp [...].pdf

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-12-01 11:09 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo,
W załączaniu przekazuję zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 1, 5, 8, 9, 15, 16, 17 i 18.
Pozdrawiam serdecznie
Joanna Płóciennik

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-11-28 15:37 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w załączeniu informacja z otwarcia ofert. Pozdrawiam serdecznie Joanna Płóciennik

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-28 08:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 2.117.183,81 zł brutto.
2022-11-22 09:23 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego przesyłam dokumenty niezbędne do należytego przygotowania i złożenia oferty.

2022-OJS225-646893-p [...].pdf

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

SWZ zagospodarowanie [...].pdf

SWZ zagospodarowanie [...].docx

2022-11-17 09:14 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 16.11.br., przesyłam pliki z pytaniem i odpowiedzią.

Zapytanie nr 1 z odp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1237