Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 051/2022 Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy - etap 1 w systemie projektuj i buduj

Deadlines:
Published : 05-10-2022 11:26:00
Placing offers : 20-10-2022 10:00:00
Offers opening : 20-10-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu spam

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
051_2022 SWZ+załączniki.7z 7z 11602.64 2022-10-05 11:26:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00377984_01 z dnia 05.10.2022.pdf pdf 135.74 2022-10-05 11:26:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z 10.10.2022.pdf pdf 883.09 2022-10-10 12:51:44 Public message
informacja z otwarcia ofert z dnia 20.10.2022.pdf pdf 893.45 2022-10-20 12:56:10 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 802.17 2022-11-09 13:47:26 Public message

Announcements

2022-11-09 13:47 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-20 12:56 Wioletta Olszewska Zgodnie z art. 222 ust. 5 uPzp zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-20 10:08 Wioletta Olszewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 1.026.334,00 PLN
2022-10-10 12:51 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku pliku zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 648