Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 58/IX/2022/WP Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego w Katowicach – Budżet Obywatelski

Deadlines:
Published : 22-09-2022 13:46:00
Placing offers : 12-10-2022 09:55:00
Offers opening : 12-10-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego w Katowicach – Budżet Obywatelski

można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem: zamieszczonym na stronie internetowej zamawiajacego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
58 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.79 2022-09-22 13:46:05 Proceeding
SWZ pon. progu 5.382.000.doc doc 222 2022-09-22 13:46:05 Proceeding
Zal 1-9..doc doc 366 2022-09-22 13:46:05 Proceeding
Zal Nr 10 STWiORB.pdf pdf 2776.49 2022-09-22 13:46:05 Proceeding
Zal Nr 12 Projekt techniczny.zip zip 5031.18 2022-09-22 13:46:05 Proceeding
Zał Nr 5 Umowa.zip zip 96.31 2022-09-22 13:46:05 Proceeding
Zał Nr 11 Przedmiar robót.pdf pdf 560.62 2022-09-22 13:46:05 Proceeding
Załącznik Nr 13.docx docx 21.66 2022-09-22 13:46:05 Proceeding
58.2022 odp.na zapytania.pdf pdf 571.91 2022-10-05 13:43:33 Public message
Graniczna 1.pdf pdf 420.97 2022-10-05 13:43:33 Public message
Graniczna 2.pdf pdf 1906.39 2022-10-05 13:43:33 Public message
58 Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 36.35 2022-10-05 13:44:03 Public message
58.2022 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 363.23 2022-10-11 09:16:52 Public message
58.2022 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 125.05 2022-10-12 13:49:22 Public message
58.2022 Informacja o wyniku na www o unieważnieniu postępowania-.pdf pdf 344.85 2022-10-18 10:12:10 Public message

Announcements

2022-10-18 10:12 Jacek Mizdalski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na: Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego w Katowicach – Budżet Obywatelski (58/IX/2022/WP)

58.2022 Informacja o [...].pdf

2022-10-12 13:49 Jacek Mizdalski Informacja z otwarcia ofert

58.2022 Informacja z [...].docx

2022-10-11 09:16 Jacek Mizdalski INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

58.2022 Informacja o [...].pdf

2022-10-05 13:44 Jacek Mizdalski Zmiana ogłoszenia

58 Zmiana ogłoszenia [...].pdf

2022-10-05 13:43 Jacek Mizdalski Odpowiedzi na zapytania

58.2022 odp.na zapyt [...].pdf

Graniczna 1.pdf

Graniczna 2.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 769