Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.33.2022 Wykonanie siedlisk zastępczych w Gminie Olesno

Deadlines:
Published : 13-09-2022 15:11:00
Placing offers : 21-09-2022 09:55:00
Offers opening : 21-09-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 formularz ofertowy.doc doc 56.5 2022-09-13 15:11:02 Proceeding
2 oświadczenie.docx docx 28.5 2022-09-13 15:11:02 Proceeding
3 projekt umowy..doc doc 112.5 2022-09-13 15:11:02 Proceeding
koncepcja.zip zip 11403.69 2022-09-13 15:11:02 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.37 2022-09-13 15:11:02 Proceeding
swz.pdf pdf 906.11 2022-09-13 15:11:02 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 100.38 2022-09-22 09:18:07 Public message
wybor najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 325.71 2022-09-27 14:01:42 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 327.3 2022-09-27 14:03:55 Public message

Announcements

2022-09-27 14:03 Kamil Brzęczek Wybór oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-27 14:01 Kamil Brzęczek Informacja o wyborze oferty

wybor najkorzystniej [...].pdf

2022-09-22 09:18 Kamil Brzęczek Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-21 09:55 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 73.435,18 złotych

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 204