Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 040/2022 Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w Bydgoszczy w 2022 r.

Deadlines:
Published : 30-08-2022 14:10:00
Placing offers : 20-09-2022 10:00:00
Offers opening : 20-09-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.7z 7z 6241.76 2022-08-30 14:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00325446_01.pdf pdf 155.12 2022-08-30 14:10:00 Proceeding
040_2021 - ZMIANA Nr 1 treści SWZ z dnia 13.09.2021.pdf pdf 1129.56 2022-09-13 13:43:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022_BZP 00345749_01 z dnia 2022.09.13.pdf pdf 39.01 2022-09-13 13:43:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022_BZP 00349314_01 z dnia 2022.09.15.pdf pdf 37.46 2022-09-15 11:36:13 Public message
Wyjaśnienia i zmiana nr 2 treści SWZ z dnia 15.09.2022.7z 7z 2580.69 2022-09-15 11:36:13 Public message
040_2022 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 808.93 2022-09-21 08:40:53 Public message
040_2022 Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 26.09.2022.pdf pdf 254.07 2022-09-26 08:38:43 Public message

Announcements

2022-09-26 08:38 Małgorzata Czajkowska W dniu 26.09.2022 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania.

040_2022 Informacja [...].pdf

2022-09-21 08:40 Julia Suchocka W dniu 21.09.2022 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

040_2022 informacje [...].pdf

2022-09-20 10:15 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia, zamierza przeznaczyć łącznie kwotę brutto: 1 699 979,93 PLN, w tym odpowiednio na część I – 432 614,99 PLN, oraz na część II – 1 267 364,94 PLN.
2022-09-15 11:36 Julia Suchocka Zamawiający w poniższym pliku udostępnia Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00349314/01 z dnia 2022.09.15.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].7z

2022-09-13 13:43 Julia Suchocka Zamawiający w poniższym pliku udostępnia ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00345749/01 z dnia 2022.09.13.

040_2021 - ZMIANA Nr [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1075