Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GK.48.2022 Równanie i profilowanie dróg na terenie gminy Luzino

Tadeusz Klein
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 02-08-2022 14:55:00
Placing offers : 05-08-2022 09:00:00
Offers opening : 05-08-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamównienia.pdf pdf 412.84 2022-08-02 14:55:00 Subject of the order
Załącznik nr 2 - formularz oferty.pdf pdf 594.18 2022-08-02 14:55:00 Subject of the order
Przedmiar Robót.pdf pdf 617.6 2022-08-02 14:55:00 Criterion
Załacznik nr 1 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 675.82 2022-08-02 14:55:00 Criterion
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 76.96 2022-08-05 11:24:25 Public message

Announcements

2022-08-05 11:24 Tadeusz Klein Dzień Dobry,

w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Tadeusz Klein
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UG Luzino

informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Równanie i profilowanie dróg na terenie gminy Luzino Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych wraz z uzupełnieniem ubytków kruszywem łamanym

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

Załącznik nr 2 - for [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 30.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wzór umowy - Po zapoznaniu się z projektowanymi postanowieniami umowy proszę wpisać "Akceptuję"

Załacznik nr 1 - pro [...].pdf

(0)
6 Przedmiar robót - Proszę wypełnić i dołączyć do oferty przedmiar robót. Attachment required

Przedmiar Robót.pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 146