Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/144/2022 DOSTAWA KALENDARZY

Deadlines:
Published : 29-07-2022 09:57:00
Placing offers : 25-08-2022 08:00:00
Offers opening : 25-08-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. SWZ D_144.pdf pdf 458 2022-07-29 09:57:00 Proceeding
2022-OJS145-411900-pl - Ogł. o zamówieniu.pdf pdf 145.94 2022-07-29 09:57:00 Proceeding
załączniki nr 1-8 do SWZ.zip zip 719.16 2022-07-29 09:57:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 118.2 2022-08-25 14:02:44 Public message
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.pdf pdf 203.14 2022-10-24 12:35:48 Public message
ogłoszenie o uniewżnieniu.pdf pdf 141.62 2022-10-28 11:01:21 Public message
2022-OJS216-620131-pl.pdf pdf 103.89 2022-11-09 10:23:46 Public message

Announcements

2022-11-09 10:23 Anna Stelmaszczyk Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2022-OJS216-620131-p [...].pdf

2022-10-28 11:01 Anna Stelmaszczyk Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 1

ogłoszenie o uniewżn [...].pdf

2022-10-24 12:35 Anna Stelmaszczyk informacja o wynikach postępowania

INFORMACJA O WYNIKAC [...].pdf

2022-08-25 14:02 Anna Stelmaszczyk Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-08-25 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć następującą kwotę na sfinansowanie zamówienia:
ZADANIE NR 1: 60 000,00 złotych
ZADANIE NR 2: 4 000,00 złotych

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 622