Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WO.272.2.2.2022 Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Anna Bykowska
Starostwo Powiatowe w Giżycku Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 29-07-2022 09:04:00
Placing offers : 05-09-2022 11:00:00
Offers opening : 05-09-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 211.6 2022-08-31 10:46:03 Proceeding
Zmiana treści ogłoszenia 31_08_2022.pdf pdf 136.52 2022-08-31 11:02:32 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8788.6 2022-07-29 09:04:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 292.5 2022-07-29 09:04:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 266 2022-07-29 09:04:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 43.85 2022-07-29 09:04:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.docx docx 69.68 2022-07-29 09:04:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 55 2022-07-29 09:04:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 47 2022-07-29 09:04:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 30.49 2022-07-29 09:04:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 27.38 2022-07-29 09:04:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.docx docx 28.84 2022-07-29 09:04:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 27.93 2022-07-29 09:04:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.docx.pdf pdf 181.24 2022-07-29 09:04:00 Proceeding
2022-OJS145-412370-pl.pdf pdf 187.63 2022-07-29 09:04:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ z 25_08_2022.pdf pdf 2357.98 2022-08-25 10:31:35 Public message
Zmiana treści ogłoszenia 31_08_2022.pdf pdf 136.52 2022-08-31 12:55:20 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 211.6 2022-08-31 12:55:20 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 736.06 2022-09-05 11:30:13 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 652.82 2022-09-05 14:42:54 Public message

Announcements

2022-09-05 14:42 Anna Bykowska Informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2022-09-05 11:30 Anna Bykowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-05 11:00 Anna Bykowska Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zadania pod nazwą „Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” zamierza przeznaczyć 16.283.143,00 zł net (20.028.265,89 zł brutto), z czego:
1. na część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów: 9.089.962,00 zł net (11.180.653,26 zł brutto).
2. na część II zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego: 7.193.181,00 zł net (8.847.612,63 zł brutto).
2022-09-05 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację zadania pn. "Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r." to 16.283.143,00 zł netto, z czego:
1. Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - 9.089.962,00 zł netto;
2. Część II zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - 7.193.181,00 zł netto.
2022-08-31 12:55 Małgorzata Jasińska Zmiana treści ogłoszenia i SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Termin składania ofert: 5 września 2022 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 5 września godz. 11:05
Termin związania ofertą 3 grudnia 2022 r.

Zmiana treści ogłosz [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2022-08-31 11:42 Małgorzata Jasińska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-25 10:31 Małgorzata Jasińska Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 25.08.2022 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1103