Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 50/VII/2022/WP Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg - budowa pasa włączenia ul. Ułańskiej do ul. Chorzowskiej

Deadlines:
Published : 25-07-2022 13:50:00
Placing offers : 09-08-2022 09:55:00
Offers opening : 09-08-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:
"Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg - budowa pasa włączenia ul. Ułańskiej do ul. Chorzowskiej"

można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem: zamieszczonym na stronie internetowej zamawiajacego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
50 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.72 2022-07-25 13:50:00 Proceeding
SWZ pon. progu 5.382.000.doc doc 222 2022-07-25 13:50:00 Proceeding
Zal 1-9..doc doc 364 2022-07-25 13:50:00 Proceeding
Zal Nr 10 STWiORB.pdf pdf 2791.49 2022-07-25 13:50:00 Proceeding
Zal Nr 12 Projekt techniczny.zip zip 14722.92 2022-07-25 13:50:00 Proceeding
Zał Nr 5 Umowa.zip zip 93.16 2022-07-25 13:50:00 Proceeding
Zał Nr 11 Przedmiar robót.pdf pdf 460.37 2022-07-25 13:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 13.docx docx 21.64 2022-07-25 13:50:00 Proceeding
50.2022 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 363.22 2022-08-05 08:22:29 Public message
50.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 382.97 2022-08-09 10:31:26 Public message
50.2022 informacja o wyborze www.pdf pdf 292.76 2022-08-17 10:08:37 Public message

Announcements

2022-08-17 10:08 Jacek Mizdalski Informacja o wyborze oferty

50.2022 informacja o [...].pdf

2022-08-09 10:31 Jacek Mizdalski W załączeniu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

50.2022 Informacja z [...].pdf

2022-08-05 08:22 Jacek Mizdalski INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

50.2022 Informacja o [...].pdf

2022-08-02 13:01 Jacek Mizdalski Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, informuje że wpłynęły następujące zapytania:
1."Zamawiający udostępnił rysunek: Plan orientacyjny. Lokalizacja inwestycji na tym rysunku jest
zaznaczona w innym miejscu, niż na pozostałych rysunkach. Prosimy o potwierdzenie czy zaznaczona lokalizacja jest prawidłowa?
2. W opisie do projektu wykonawczego i na przekrojach występuje konstrukcja: 4cm warstwa ścieralna SMA, 8 cm warstwa wiążąca AC16W, 16cm warstwa podbudowy AC16P. W przedmiarze wytypowano: 3cm warstwa ścieralna, 4cm warstwa wiążąca, 15cm warstwa
podbudowy. Prosimy o podanie jednoznacznych grubości poszczególnych warstw bitumicznych.
3. Prosimy o odpowiedź czy docelowa organizacja ruchu pionowa i pozioma, wchodzi w skład prac do
wykonania? Jeżeli tak, prosimy o dodanie takiej (takich) pozycji do przedmiaru"
na które zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy PZP, udziela następujących odpowiedzi:
Ad 1) W materiałach przetargowych na "Planie orientacyjny" omyłkowo zaznaczono niewłaściwą lokalizację inwestycji. Zadanie obejmuje wykonanie inwestycji na skrzyżowaniu ul. Chorzowska - Ułańska w Katowicach
Ad 2) W kosztorysie ofertowym należy wycenić zakres prac zgodnie z przedmiarem robót.
Ad 3) Zakres postępowania przetargowego nie obejmuje wykonania docelowej organizacji ruchu.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 544