Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 274/2022/TP/DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Deadlines:
Published : 22-07-2022 07:43:00
Placing offers : 25-08-2022 10:00:00
Offers opening : 25-08-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 770.85 2022-07-22 07:43:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.86 2022-07-22 07:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.doc doc 115 2022-07-22 07:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 80.5 2022-07-22 07:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.doc doc 62 2022-07-22 07:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 220.51 2022-07-22 07:43:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.9 2022-07-27 07:49:15 Public message
zawiadomienie o przedłuzeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.pdf pdf 52.11 2022-07-27 07:49:15 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 38.32 2022-08-22 08:58:25 Public message
zawiadomienie o przedłużeniu termu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą 2.pdf pdf 52.16 2022-08-22 08:58:25 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 116.09 2022-08-22 09:07:20 Public message
Zmieniony Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 222.75 2022-08-22 09:07:20 Public message
infoormacja z otwarcia ofert.pdf pdf 45.58 2022-08-26 10:22:59 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty.pdf pdf 69.99 2022-09-05 14:05:17 Public message

Announcements

2022-09-05 14:05 Dominika Bryszewska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-08-26 10:22 Dominika Bryszewska Informacja z otwarcia ofert.

infoormacja z otwarc [...].pdf

2022-08-25 10:00 Buyer message Kwita jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 200 000 zł brutto
2022-08-22 09:07 Dominika Bryszewska Pytania i odpowiedzi.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Zmieniony Załącznik [...].pdf

2022-08-22 08:58 Dominika Bryszewska Zawiadomienie o przedłużeniu termu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zawiadomienie o prze [...].pdf

2022-07-27 07:49 Dominika Bryszewska Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zawiadomienie o prze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 909