Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 46/VI/2022/WP Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placów, parkingów, zatok przystankowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wysepek, centrów przesiadkowych oraz torowisk tramwajowych wbudowanych w jezdnie na terenie miasta Katowice w okresie od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r

Deadlines:
Published : 01-07-2022 14:45:00
Placing offers : 04-08-2022 09:55:00
Offers opening : 04-08-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:
"Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placów, parkingów, zatok przystankowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wysepek, centrów przesiadkowych oraz torowisk tramwajowych wbudowanych w jezdnie na terenie miasta Katowice w okresie od  1.09.2022 r. do 31.08.2023 r"

można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem: zamieszczonym na stronie internetowej zamawiajacego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
46 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.47 2022-07-01 14:45:13 Proceeding
SWZ pow. progu 215.000.doc doc 232 2022-07-01 14:45:13 Proceeding
Zał Nr 4 Umowa.zip zip 52.8 2022-07-01 14:45:13 Proceeding
Zał Nr 8.pdf pdf 497.58 2022-07-01 14:45:14 Proceeding
Zał Nr 9 A.zip zip 3440.63 2022-07-01 14:45:14 Proceeding
Zał Nr 9.zip zip 3445.89 2022-07-01 14:45:14 Proceeding
Zał Nr 10 A.pdf pdf 367.64 2022-07-01 14:45:14 Proceeding
Zał Nr 10.pdf pdf 420.67 2022-07-01 14:45:14 Proceeding
zał. Nr 1-8.doc doc 361.5 2022-07-01 14:45:14 Proceeding
Załącznik Nr 11.docx docx 24.05 2022-07-01 14:45:14 Proceeding
46 Zmiana SWZ.pdf pdf 380.73 2022-08-03 11:05:52 Public message
46.2022 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 368.54 2022-08-04 08:52:46 Public message
46.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 383.02 2022-08-04 10:15:32 Public message
46.2022 informacja na www.pdf pdf 288.27 2022-08-26 14:29:36 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 107.06 2022-09-26 10:08:02 Public message

Announcements

2022-09-26 10:08 Jacek Mizdalski Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-26 14:29 Jacek Mizdalski Informacja o wyniku postępowania

46.2022 informacja n [...].pdf

2022-08-04 10:15 Jacek Mizdalski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

46.2022 Informacja z [...].pdf

2022-08-04 08:52 Jacek Mizdalski INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

46.2022 Informacja o [...].pdf

2022-08-03 11:05 Jacek Mizdalski Zmiana SWZ

46 Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 607