Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5/ZP/ŚTBS/2022 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania ,,Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 2 i 3 z infrastrukturą techniczną na ulicy Bocznej dz. nr 540, 541, 542, 231/13 oraz budową zjazdu z drogi publicznej – ETAP II’’

Piotr Nowak
Gmina Świebodzin Department: Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 30-06-2022 15:55:00
Placing offers : 08-07-2022 09:00:00
Offers opening : 08-07-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 468.85 2022-06-30 15:55:00 Proceeding
Załaczni nr 7 wzór umowy .pdf pdf 155.24 2022-06-30 15:55:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 109.08 2022-06-30 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa i STWiOR.zip zip 295538.77 2022-06-30 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.doc doc 52.5 2022-06-30 15:55:00 Criterion
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc doc 33 2022-06-30 15:55:00 Criterion
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 36 2022-06-30 15:55:00 Criterion
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o rodzaju wykonywanego zamówienia.doc doc 33.5 2022-06-30 15:55:00 Criterion
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.doc doc 36 2022-06-30 15:55:00 Criterion
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc doc 43.5 2022-06-30 15:55:00 Criterion
sprostowanie omyłki pisarskiej.pdf pdf 309.68 2022-07-04 12:16:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 388.2 2022-07-08 10:09:53 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 661.52 2022-08-02 09:58:52 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.08 2022-08-09 13:51:27 Public message
informacja o kwocie jaką Zamawiajacy przeznaczył na sfinansowanie zadania.pdf pdf 276.42 2022-07-08 09:00:00 Public message

Announcements

2022-08-09 13:51 Piotr Nowak Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-02 09:58 Piotr Nowak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-08 10:09 Piotr Nowak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-08 09:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania

informacja o kwocie [...].pdf

2022-07-04 12:16 Piotr Nowak Sprostowanie omyłki pisarskiej w SWZ

sprostowanie omyłki [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 - For [...].doc

Załącznik nr 2 - Ośw [...].doc

Załącznik nr 3 - Zob [...].doc

Załącznik nr 4 - Ośw [...].doc

Załącznik nr 5 - Wyk [...].doc

Załącznik nr 6 - Wyk [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 791