Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/129/2022 DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

Deadlines:
Published : 28-06-2022 10:54:00
Placing offers : 18-08-2022 08:00:00
Offers opening : 18-08-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 283.46 2022-06-28 10:54:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 511.6 2022-06-28 10:54:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 1 DO SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 716.25 2022-06-28 10:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - JEDZ.xml xml 111.91 2022-06-28 10:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ - Oświadczenie.docx docx 26.59 2022-06-28 10:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - formularz ofertowy.doc doc 391.5 2022-06-28 10:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ Oświ. gr. kapitałowa.docx docx 20.86 2022-06-28 10:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ Oświadczenie o aktualności informacji JEDZ.docx docx 25.18 2022-06-28 10:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ wzór umowy.pdf pdf 1660.59 2022-06-28 10:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ wzór gwarancji.pdf pdf 271.1 2022-06-28 10:54:00 Proceeding
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 444.36 2022-07-19 10:10:11 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 14.07.2022r..pdf pdf 199.92 2022-07-19 10:10:11 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 05.08.2022r..pdf pdf 50.96 2022-08-05 09:31:46 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 573.51 2022-08-05 09:31:46 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 257.98 2022-08-05 09:31:46 Public message
ZAŁACZNIK NR 1 DO SWZ - OPZ po zmianie w dniu 01.08.2022r..pdf pdf 817.9 2022-08-05 09:31:46 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - formularz oferty po zmianie w dniu 01.08.2022r..doc doc 413 2022-08-05 09:31:46 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - wzór umowy po zmianie w dniu 01.08.2022r..pdf pdf 1667.51 2022-08-05 09:31:46 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 136.44 2022-08-18 14:16:40 Public message
SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 137 2022-08-19 10:36:24 Public message
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 142.69 2022-09-12 11:41:31 Public message
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.pdf pdf 256.34 2022-09-26 12:01:41 Public message
SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYNIKACH.pdf pdf 145.92 2022-09-28 15:10:37 Public message
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 98.05 2022-10-25 10:50:46 Public message

Announcements

2022-10-25 10:50 Marta Cwiklińska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dnia 25.10.2022r.

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2022-09-28 15:10 Marta Cwiklińska SPROSTOWANIE INFORMACJI OWYNIKACH POSTĘPOWANIA Z DNIA 26.09.2022 R.

SPROSTOWANIE INFORMA [...].pdf

2022-09-26 12:01 Marta Cwiklińska Informacja o wynikach postępowania w zakresie zadania nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 - z dnia 26.09.2022r.

INFORMACJA O WYNIKAC [...].pdf

2022-09-12 11:41 Marta Cwiklińska Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 12 - dnia 12.09.2022r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻ [...].pdf

2022-08-19 10:36 Marta Cwiklińska SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 18.08.2022 R.

SPROSTOWANIE INFORMA [...].pdf

2022-08-18 14:16 Marta Cwiklińska Informacja z otwarcia ofert - z dnia 18.08.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-08-18 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć następującą kwotę gross na sfinansowanie zamówienia:
ZADANIE NR 1: 445 000,00 złotych
ZADANIE NR 2: 400 000,00 złotych
ZADANIE NR 3: 55 000,00 złotych
ZADANIE NR 4: 245 000,00 złotych
ZADANIE NR 5: 520 000,00 złotych
ZADANIE NR 6: 190 000,00 złotych
ZADANIE NR 7: 300 000,00 złotych
ZADANIE NR 8: 45 000,00 złotych
ZADANIE NR 9: 200 000,00 złotych
ZADANIE NR 10: 170 000,00 złotych
ZADANIE NR 11: 70 000,00 złotych
ZADANIE NR 12: 100 000,00 złotych
ZADANIE NR 13: 72 000,00 złotych
2022-08-05 09:31 Marta Cwiklińska Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna zgodnie z dyspozycją art. 137 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje opublikowane Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 05.08.2022 r., wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ z dnia 01.08.2022 r. oraz załącznikiem nr 1 do SWZ - OPZ po zmianie w dniu 01.08.2022r., załącznikiem nr 3 do SWZ - formularz oferty po zmianie w dniu 01.08.2022r. i załącznikiem nr 6 - wzór umowy po zmianie w dniu 01.08.2022r.

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

ZAŁACZNIK NR 1 DO SW [...].pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SW [...].doc

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SW [...].pdf

2022-07-19 10:10 Marta Cwiklińska Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna zgodnie z dyspozycją art. 137 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje opublikowane Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 19.07.2022 r., wraz ze zmianą treści SWZ z dnia 14.07.2022 r.

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2215