Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 030_2022 Zaprojektowanie i przebudowa przepustu drogowego nad kanałem wodnym w ciągu ul. Wypaleniska w Bydgoszczy (lokalizacja wysokość ul. Wypaleniska 3)

Deadlines:
Published : 27-06-2022 12:24:00
Placing offers : 19-07-2022 10:30:00
Offers opening : 19-07-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
030_2022 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2529.5 2022-06-27 12:24:00 Proceeding
030_2022 SWZ z załacznikami.zip zip 3615.82 2022-06-27 12:24:00 Proceeding
030_2022 Informacja o zmianie nr 1.docx docx 60.24 2022-06-30 11:13:46 Public message
030_2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf pdf 328.02 2022-06-30 11:13:46 Public message
030__2022 SWZ.....docx docx 102.93 2022-06-30 11:13:46 Public message
030_2022 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 382.52 2022-07-13 10:56:58 Public message
033_2022 zmiana nr 2.7z 7z 119.25 2022-07-13 10:56:58 Public message
030 _2022 - informacje z otwarcia ofert.docx docx 152.47 2022-07-20 11:38:33 Public message
030 uniewaznienie postępowania.doc doc 75.5 2022-07-20 11:55:38 Public message

Announcements

2022-07-20 11:55 Marlena Krzyżaniak Zamawiający, zgodnie z art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn.: Zaprojektowanie i przebudowa przepustu drogowego nad kanałem wodnym w ciągu ul. Wypaleniska w Bydgoszczy (lokalizacja wysokość ul. Wypaleniska 3) – nr sprawy 030/2022

030 uniewaznienie p [...].doc

2022-07-20 11:38 Marlena Krzyżaniak Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

030 _2022 - informac [...].docx

2022-07-19 10:42 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto:378.774,93 zł
2022-07-13 10:56 Marlena Krzyżaniak Zmiana nr 2 treści SWZ, zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) – dalej UPZP, zamieszczona na stronie internetowej przedmiotowego postępowania, w miejscu udostępnienia SWZ, w dniu 13.07.2022 r. Szczegóły w załącznikach

030_2022 ogłoszenie [...].pdf

033_2022 zmiana nr 2 [...].7z

2022-06-30 11:13 Marlena Krzyżaniak Zmiana nr 1 treści SWZ, zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej przedmiotowego postępowania, w miejscu udostępnienia SWZ, w dniu 30.06.2022 r.

030_2022 Informacja [...].docx

030_2022 Ogłoszenie [...].pdf

030__2022 SWZ.....do [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 672