Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO/123/2022 Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Narutowicza (na odcinku od Al. Piastów do ul. Potulickiej) w Szczecinie

Deadlines:
Published : 23-06-2022 11:59:00
Placing offers : 05-07-2022 12:00:00
Offers opening : 05-07-2022 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono zapytanie ofertowe oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - oferta cenowa.docx docx 20.23 2022-06-23 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór umowy projekt docx.docx docx 45.75 2022-06-23 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - mapa pogladowa Narutowicza.pdf pdf 3984.18 2022-06-23 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - harmonogram.xls xls 57 2022-06-23 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - schemat uzgodnienia zieleni.pdf pdf 380.2 2022-06-23 11:59:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe - Projekt przebudowy sieci wod. Narutowicza.docx docx 56.49 2022-06-23 11:59:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Projekt przebudowy sieci wod.docx docx 19.06 2022-07-07 10:59:43 Public message

Announcements

2022-07-07 10:59 Patrycja Bułat Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-07-05 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 80 000,00 zł netto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 453