Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/24/2022 Naprawa dachu budynku nr 37 kompleks koszarowy 12.BBSP Mirosławiec - II

Zamówienia Publiczne
21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Deadlines:
Published : 13-06-2022 12:27:00
Placing offers : 29-06-2022 11:00:00
Offers opening : 29-06-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn. Naprawa dachu budynku nr 37 kompleks koszarowy 12.BBSP Mirosławiec - II, sygnatura sprawy ZP/24/2022.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz sposobu składania ofert określone są w SWZ oraz w załącznikach.

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert jest niejawne

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy ZP 24 22.doc doc 135 2022-06-13 12:27:00 Proceeding
ogłoszenie ZP 24 22.pdf pdf 110.27 2022-06-13 12:27:00 Proceeding
Projekt umowy Zp 24 22.pdf pdf 1037.85 2022-06-13 12:27:00 Proceeding
SWZ ZP 24 2022.pdf pdf 726.63 2022-06-13 12:27:00 Proceeding
załacznik nr 7 - przedmiar robót.pdf pdf 128.64 2022-06-13 12:27:00 Proceeding
załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna.pdf pdf 291.85 2022-06-13 12:27:00 Proceeding
Załączniki do SWZ ZP 24 22.doc doc 132.5 2022-06-13 12:27:00 Proceeding
protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 33.19 2022-06-29 12:05:14 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty strona.pdf pdf 470.75 2022-07-12 12:33:52 Public message

Announcements

2022-07-12 12:33 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-29 12:05 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

protokół z otwarcia [...].pdf

2022-06-29 11:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że na sfinansowanie zamówienia przeznaczy kwotę w wysokości 130 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 483